Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Do povodněmi zasaženého Slovinska zamíří třetí těžká mostová souprava, povezou ji hasiči ze Záchranného útvaru

Až třetina obcí na území Slovinska byla zasažena ničivými povodněmi, na Evropskou unii se pak postižená země obrátila s různými požadavky o pomoc. Jedním z nich byla poptávka mostů, které by mohly nahradit konstrukce poškozené nebo stržené velkou vodou.

Česká republika na tento požadavek zareagovala s tím, že je schopna uvolnit ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR) tři těžké mostové soupravy (TMS) o délce 36 metrů. Slovinsko tuto nabídku akceptovalo. Zprostředkování pomoci zabezpečilo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

První nakládka TMS se uskutečnila v pátek 1. 9. 2023 v areálu SSHR v Poleradech, na cestu do Slovinska vyrazí hasiči v neděli 3. 9. z areálu Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR v Jihlavě.

Naložení, převoz a vyložení materiálu zabezpečuje 14 příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR, využívají k tomu čtyři tahače s návěsy a jeden nákladní automobil. Spolu s touto technikou budou přepravu doprovázet dvě doprovodná vozidla.

V neděli vyrazí konvoj s hasiči do Slovinska, kde ještě ten den přespí a následně přejede v pondělí 4. 9. do obce Črna na Koroškem. To je zároveň místo, kde bude první mostní provizorium postaveno. Po vyložení materiálu se hasiči vrátí zpět do České republiky, stavbu mostu zabezpečí Armáda ČR.

Obdobně poté proběhne přeprava druhé těžké mostové soupravy, která pomůže nahradit stržený most v obci Mežica. Přeprava se uskuteční 11. 9., do místa výstavby bude TMS dopravena následující den. Připravena je také třetí mostová souprava, pro kterou musí najít Slovinsko vhodné umístění.

Přečtěte siMezinárodní pomoc je nejen v rámci Evropské unie koordinována přes Společný komunikační a informační systém pro mimořádné události CECIS

Těžká mostová souprava (TMS) je příhradová, trámová, rozebíratelná konstrukce vyvinutá v Československu v 50. letech. Příhrada je dlouhá 3 metry.

Konstrukce umožňuje postavit most o délce přes 250 metrů – jedno pole je dlouhé 36 metrů. Mostovka je široká 4 metry, součástí soupravy jsou i oboustranné chodníky.

Mezi největší výhody soupravy se řadí možnost stavby bez mechanizace, mezi nevýhody patří nutnost pravidelně kontrolovat šroubované spoje a rovněž provoz pouze v jednom jízdním pruhu.

04.09.2023

Ve spolupráci s Armádou proběhla v dopoledních hodinách vykládka těžké mostní soupravy (TMS) určené pro výstavbu improvizovaného mostu v obci Črna nad Koroškem.

Na cestu do Slovinska vyrazili hasiči s materiálem v neděli 3. 9., kde po přespání následovala dnešní vykládka.

Po vyložení veškerého materiálu se hasiči ještě dnes vrátí zpět do České republiky. Druhá část přepravy je plánována ještě koncem tohoto týdne.

08.09.2023

Ve skladu SSHR probíhá nakládka druhého mostního provizoria v rámci pomoci Slovinsku, most měří 24 m a poputuje do obce Mežica. Přepravu zajistí hasiči třemi nákladními automobily.

V pondělí po vyložení materiálu se hasiči vrátí zpět do České republiky. Následnou výstavbu mostu na místě určení zabezpečí Armáda ČR.

15.09.2023

Nakládka třetího – a posledního – transportu bude probíhat v pátek 15. 9. 2023 ve skladu SSHR v Poleradech od ranních hodin. Nakládku, přepravu a vyložení zabezpečuje 12 příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR ze všech tří dislokací.

Pro přepravu budou určeny 2 soupravy tahačů s návěsy a 3 nákladní automobily. Součástí konvoje bude i jedno doprovodné vozidlo. Po nakládce vyrazí hasiči směr Slovinsko – obec Ljubno ob Savinji.

Druhý den ráno, tzn. v sobotu 16. 9. zde bude provedena vykládka těžké mostní soupravy. Výstavba bude zabezpečena jako v prvních dvou případech Armádou ČR. Převážený materiál odpovídá jedné mostní soupravě o délce 27 metrů. Po vykládce se hasiči ještě tentýž den vrátí zpět do České republiky.

Záchranný útvar

por. Mgr. Martina Götzová, MBA
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet