Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proběhlo slavnostní složení služebního slibu nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Dne 9. 9. 2023 se uskutečnilo v areálu vodního hradu Budyně nad Ohří slavnostní složení služebního slibu příslušníků HZS Ústeckého kraje.

Slavnostní složení služebního slibu je vyjádřením morálního závazku příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR vykonávat svědomitě službu při ochraně zájmů státu a společnosti.

Služební slib složilo 73 nových příslušníků a příslušnic HZS ústeckého kraje.

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení.

Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.

Slavnostního aktu byli přítomni: ředitel HZS Ústeckého kraje plk. Mgr. Martin Laníček, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller, starosta města Budyně nad Ohří Ing. Petr Kindl, ředitel Územního odboru Litoměřice Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje Policie ČR plk. Ing. Bc. Petr Potysz MBA, vedoucí krizového řízení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Mgr. Et Mgr. Jan Trpišovský a starosta Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje Jiří Henc.

Dále byli přítomni služební funkcionáři Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, další představitelé veřejného a společenského života a pozvaní rodinní příslušníci.

HZS Ústeckého kraje
Sdílet