Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ořechovští hasiči oslavili 100 let, pamětní stuze na praporu i dopravnímu automobilu požehnal kněz

Století obětavé práce pro obec si připomenuli v neděli 10. 9. 2023 dobrovolní hasiči v Ořechově. Sváteční den započal nástupem členů a četných hostů na výletišti v Ronově.

Při nástupu starostka obce Petra Slámová připnula na prapor sboru pamětní stuhu, který následně požehnal administrátor farnosti P. Jan Pavlíček společně s dopravním automobilem Ford Transit.

Odsud se zástup hasičů vedený praporečníky vydal k nedaleké kapli sv. Antonína, kde byla sloužena mše za „Živé a zemřelé hasiče z Ořechova a Ronova.“

Vlastní oslavu zahájil starosta sboru Michal Vížďa, který ve svém projevu seznámil přítomné s historií a současností sboru. V jubilejním roce má sbor 57 členů, z toho 24 mužů, 10 žen a 23 mladých hasičů.

Sbor disponuje moderní zásahovou technikou a podílí se na pořádání různých kulturně-společenských akcí, především masopustního průvodu a Antonínské pouti. Velitel Jiří Kokojan ocenil pamětními medailemi velice aktivní družstva mladých hasičů, dorostenců, dorostenek a juniorek a květinami družstvo žen, které letos reprezentovalo až v krajském kole soutěže v požárním sportu.

Vedoucímu mládeže Ondřeji Pleslovi předal medaili SH ČMS „Za zásluhy o výchovu.“ Starostka obce Petra Slámová ve své zdravici poděkovala za vykonanou práci.

Jménem výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou pozdravil Radek Klapal a u příležitosti významného jubilea předal sboru jako kolektivu medaili SH ČMS „Za příkladnou práci.“ Současně poděkoval za práci a reprezentaci okrsku.

Nejvyšší ocenění „čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ převzal Pavel Celý. Slavnost pokračovala přátelským posezením a neformální zábavou při dobrém jídle a pití.

Na prostranství před kaplí byla připravena výstavka historické a moderní požární techniky. Pro pobavení dětí byl k dispozici stylový hasičský skákací hrad.

Text a foto: David Dvořáček
Sdílet