Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Profesionální a dobrovolní hasiči uzavřeli novou dohodu o spolupráci

Novou dohodu o spolupráci v pondělí 18. září 2023 v Hasičském muzeu města Ostravy podepsali generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky generálporučík Vladimír Vlček a starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková.

Dohoda o spolupráci uzavřená mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska stvrzuje novou etapu spolupráce v oblastech hasičského sportu, vzdělávání členů jednotek SDH, preventivně výchovné činnosti, ochrany obyvatelstva, přípravy návrhů právních předpisů z oblasti požární ochrany, apod.

Dohoda pamatuje i na děti a mládež, jejich zapojení do preventivně-výchovné činnosti formou RESCUE campů i přípravu hasičského dorostu pro budoucí působení v jednotkách SDH obcí.

Nová dohoda o spolupráci nahradila dřívější Rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou dne 25. 10. 2012.

kpt. Bc. Václav PELTAN
Pracoviště komunikace
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet