Neděle 22. května 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení složek IZS

Dne 8. 9. 2004 v 09.00 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení složek IZS v Rožnově pod Radhoštěm.

Při cvičení byla simulována chemická havárie, při které došlo k úniku chlorovodíku na její stanici v podniku ON Semiconductor ČR. Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů podniku MOBA z Rožnova pod Radhoštěm a jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí. Jako posila byla na místo přivolána také jednotka sboru dobrovolných hasičů z Rožnova pod Radhoštěm.

Na místě bylo zjištěno, že došlo k úniku chlorovodíku a bylo zraněno několik osob. Hasiči ve speciálních protichemických oblecích a v dýchacích přístrojích začali likvidovat vzniklou havárii. Na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba s Policií ČR a Městskou policií Rožnov Pod Radhoštěm. Celá oblast byla uzavřena.

Velmi důležité cvičení bylo ukončeno po čtyřiceti minutách zásahu pro všechny zasahující složky IZS. Do akce se významně zapojila sama organizace, která ihned svolala svůj krizový štáb a řídila organizaci havárie pro své zaměstnance, včetně havarijních hlídek. Zástupci města ihned využili varovného hlásného systému pro informování občanů k ochraně před chemickou havárií.

Cvičení ukázalo reálné možnosti zásahu složek IZS u tohoto typu mimořádné události. Samotné vyhodnocení akce proběhne v následujících týdnech a bude také vytvořen výukový materiál pro zasahující hasiče. Z podobných cvičení čerpáme mnohé nové zkušenosti, které jsou následně aplikovány do praxe k vytvoření co nejúčinnějších a nejefektivnějších zákroků.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

oficiální tisková zpráva podniku ON Semiconductor ČR

Proběhlo součinnostní cvičení na únik chlorovodíku. Dne 8. 9. 2004 v dopoledních hodinách se uskutečnilo součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému na chlorovodíkové stanici u objektu M1 Průmyslového areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Při tomto cvičení byl simulován únik chlorovodíku při výměně kontejnerů.

Chlorovodík je chemikálie používaná např. v elektrotechnickém průmyslu, která při styku s vodu vytváří kyselinu chlorovodíkovou. Obě stanice chlorovodíku, které slouží v areálu pro potřeby výrobce polovodičů – společnosti ON Semiconductor Czech Republic – jsou vybavené detekci HCl a asanačním zařízením, které dokáže zneškodnit a neutralizovat celý objem takto skladované chemikálie. Na případný únik jsou však připravovány i havarijní hlídky společnosti.Úkolem jednotek požární ochrany a havarijních hlídek bylo při tomto cvičení provést v protichemických oblecích a v dýchacích přístrojích průzkum místa havárie, evakuaci postižené osoby a pomocí detekčních přístrojů určit nebezpečný prostor. Dále bylo úkolem skrápět dvěma vysokotlakými proudy a v případě potřeby jedním C proudem s použitím turbojetové proudnice kontejner s HCl tak, aby rozsah havárie byl omezen na co nejmenší míru a bylo možné utěsnit netěsnost na přírubě ventilové armatury. Následně pak byla provedena dekontaminace okolí. Jednotky policie a Městské policie zajistily místo nácviku proti vstupu nepovolaných osob. Zdravotní záchranná služba zároveň provedla nácvik poskytnutí pomoci zraněným osobám.

Cvičení prověřilo spolehlivost koordinace jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a schopnost koordinace krizového štábu společnosti ON Semiconductor Czech Republic. Po akci proběhlo krátké vyhodnocení cvičení, podrobné vyhodnocení akce proběhne za přítomnosti všech spolupracujících složek během 14 dnů. Očekáváme, že podrobné vyhodnocení akce dále posílí schopnost koordinace jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, a to zejména v oblasti komunikace.
Sdílet