Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Představujeme partnery IRON FIREMAN 2002– ECM

PANKRÁCKÁ PLÁŇ V NOVÉM KABÁTUProjekt CITY je zajímavý investiční záměr společností ECM a ECE na výstavbu komplexní multifunkční zóny na pankrácké pláni.

Jde o prestižní stavbu s maloobchodním, obytným a samozřejmě komerčním využitím. Svou výhodnou polohou v centru Prahy 4 má všechny předpoklady, aby se stala živým městským jádrem. K tomu ji předurčuje nejen výborná dostupnost v rámci Prahy – stanice metra Pankrác.

„Připravovaný projekt má pro občany Prahy 4, a nejenom pro ně, hned několik výhod. CITY bude poskytovat příležitosti pro společenské, kulturní i sportovní vyžití v duchu současného moderního životního stylu. Zázemí tak rozsáhlého projektu pak samozřejmě vytvoří mnoho nových pracovních míst a příležitostí,“ říká Tomáš Laštovka, ředitel projektu CITY.
Záměry společnosti ECM s využitím a přebudováním dosavadního „permanentního staveniště“ na pankrácké pláni jsou velkorysé, založené na návrhu významného amerického architekta Richarda Meiera, který se mimo jiné důkladně zabýval problémem skloubení tradiční a moderní zástavby v městech s historickými jádry.

Půjde nejen o rekonstrukci a dokončení stávajících staveb – budovy Motokovu a bývalého Československého rozhlasu. Plánuje se také výstavba dalších budov, tak aby se z pankrácké pláně stala sevřená
a architektonicky jednotná část města. Investice jen do první fáze projektu dosahují výše osmi miliard korun.

V první fázi se budou rekonstruovat budovy Motokovu (CITY EMPIRIA) a bývalého Československého rozhlasu (CITY TOWER). Renovace jim přinese nejen novou tvář. Obě stavby by se měly stát špičkovými administrativními centry. Společnostem, které se rozhodou pro sídlo v jejich prostorách, nabídnou technologicky vyspělé kancelářské prostory, zázemí doplňkových služeb, jako jsou gastronomická a konferenční zařízení a rovněž odpovídající množství parkovacích ploch. Projekt CITY počítá ve své první realizační části ještě s výstavbou dalších administrativních budov.

Dalším projektem první etapy je ARKÁDA PANKRÁC. Toto nákupní centrum je projektováno na rozlohu kolem 39 000 m2. Pro 450 tisíc zákazníků této spádové oblasti bude mít k dispozici více než 120 obchodů. Design budovy klade důraz na zachování přirozeného pocit lidí z veřejného prostranství, a proto mají pasáže prosklenou střechu, která v co nejvyšší míře využívá infiltrace denního světla. Třem obchodním podlažím odpovídají také tři nadzemní podlaží parkovací, která pojmou 1 000 aut. Pro toho, kdo upřednostňuje hromadnou dopravu, je dobrou zprávou, že budou prodejní prostory přístupné přímo ze stanice metra Pankrác.

Komplexnímu pojetí projektu CITY odpovídá snaha investora, aby se tak velká plocha využila co nejširším způsobem. Proto je dalším plánovaným počinem výstavba víceúčelového centra kultury a zábavy s názvem CITY ARENA, zaměřená především na kulturní vyžití a nabízející také restaurační zařízení. Naproti tomu CITY LIFE budou vyhledávat především zastánci sportovního životního stylu. Můžou tady aktivně trávit volný čas až do pozdních nočních hodin.

Velice důležitou součástí připravovaného záměru je výsadba zeleně. „Nedovedeme si představit, že bychom se chlubili moderním a komplexním pojetím projektu CITY, a přitom z něj vynechali zeleň. Plánujeme výsadbu poměrně rozsáhlého parku s travinami i vzrostlými dřevinami a místy určenými k odpočinku. Můžeme to chápat jako jakousi oázu oddechu a relaxace uprostřed rušného dne. Právě to plně odpovídá konceptu CITY, jako místa práce i oddechu. Toto pojetí se nám jeví jako určitý návod k lepší organizaci současného způsobu života obyvatel velkoměst.“ říká Tomáš Laštovka.

Zásadní úpravou projde dnes již nevyhovující dopravní dostupnost a obsluha tohoto místa. S tím souvisí budování dostatečného počtu parkovišť v prostoru pankrácké pláně, jen u výše zmíněných staveb to budou téměř 3 000 parkovacích míst. Pohodlný přístup do CITY umožní také městská hromadná doprava, zejména metro (stanice Pankrác na trase C a v budoucnu i jedna ze stanic na plánované trase D). Struktura vestibulů metra bude upravena tak, aby cestující mohli do interiéru CITY vstupovat krytým prostorem a byli chráněni před nepříznivým počasím.

Podrobnější informace a materiály lze nalézt na www.ecm.cz , dotazy a náměty mohou občané zasílat na emailovou adresu inforeal@ecm.cz, nebo se vydat přímo do budovy CITY EMPIRIA (bývalá budova Motokovu), kde jsou v přízemí umístěny informační panely a také model projektu.
Sdílet