Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zemřel Michal Wowesný, stál u zrodu požární ochrany pražského metra a poté celého dopravního podniku

Včera, 23. 11. 2023, nás ve věku 76 let navždy opustil bývalý dlouholetý ředitel Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku hl. m. Prahy Ing. Michal Wowesný.

Michal Wowesný byl absolventem prestižní Vysoké školy inženýrské protipožární techniky ministerstva vnitra SSSR v Moskvě a stál u zrodu požární ochrany pražského metra, když byl 15. srpna 1974 jmenován vedoucím Záchranného, havarijního a požárního útvaru Metro, později přejmenovaného na Hasičský záchranný sbor Metro a v roce 2005 transfor­movaného na Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy s celopodnikovou působností.

Ve své funkci působil dlouhých 44 let až do 28. dubna 2018, kdy odešel do důchodu. Za jeho působení se sbor stal všestrannou záchrannou složkou, umožňující Dopravnímu podniku nejen vlastními silami likvidovat požáry a předcházet jim, ale také operativně řešit další krizové situace ohrožující bezpečnost a narušující plynulost provozu – od technických havárií po chemické ohrožení.

V roce 2007 obdržel z rukou genmjr. Miroslava Štěpána, generálního ředitele HZS ČR, medaili „Za zásluhy o bezpečnost“ za dlouholetý přínos v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému, byl nositelem řady dalších profesních ocenění a vyznamenání.

Dlouhodobě působil v dobrovolné požární ochraně, byl dlouholetým předsedou správní rady Nadace pro podporu hasičského hnutí ČR a členem redakční rady časopisu Alarm revue hasičů a záchranářů.

Jménem všech bývalých kolegů vyslovujeme rodině upřímnou soustrast. Čest jeho památce.

Sdílet