Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na územním odboru Příbram se nadělovalo už na konci listopadu, hasiči mají nové technické prostředky

Ve středu 29. listopadu 2023 se na příbramském územním odboru konaly hned dvě menší slavnosti, na kterých příslušníci HZS Středočeského kraje převzali do užívání nové technické prostředky pro svoji náročnou práci.

První setkání dárců s obdarovanými se uskutečnilo v dopoledních hodinách na hasičské stanici Sedlčany. Za účasti starosty města Ing. Ivana Janečka a místostarosty Mgr. Zdeňka Šimečka hasiči převzali k trvalému užívání komunikační jednotky Dräger.

V rámci projektu zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Středočeského kraje, na kterém se finančně podílelo město Sedlčany, bylo pořízeno celkem pět kusů komunikačních jednotek FPS COM 7000 do ochranných masek, a to včetně klíčovacích jednotek.

„Pořízení těchto komunikačních prostředků nás posouvá směrem k modernímu hasičskému sboru 21. století. Zároveň jde o pilotní projekt v rámci celého územního odboru Příbram,“ uvedl jeho ředitel plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D.

„Mezi nesporné výhody tohoto zařízení patří takzvaná čistá komunikace bez rušivých vlivů okolí, včetně komunikace pomocí radiostanic při nasazení dýchací techniky i při déletrvajícím zásahu,“ doplnil npor. Ing. Petr Hron, velitel sedlčanské stanice.

Celková pořizovací cena pěti kompletů, které dodala firma Dräger Safety s.r.o., činila 201 tisíc korun, přičemž město Sedlčany přispělo částkou 120 tisíc, zbytek byl doplacen z rozpočtu HZS Středočeského kra­je.

Druhé slavnostní předání se konalo v odpoledních hodinách na hasičské stanici Dobříš, kde místní profesionální hasiči převzali do svého užívání bateriové vyprošťovací zařízení Holmatro. Sada se skládá z nůžek, rozpínáku, dvou rozpěrných válců, mininůžek a dalšího nezbytného příslušenství.

Kromě sloužící směny se předání zúčastnili také starosta města Dobříš Ing. Pavel Svoboda a ředitel územního odboru Příbram plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D., kteří se v úvodu seznámili s technicko-taktickými daty jednotlivých nástrojů a hlavními výhodami oproti starší sadě hydraulického vyprošťovacího zařízení Weber.

„Nová sada bateriového vyprošťovacího zařízení bude umístěna v rychlém zásahovém automobilu Volkswagen Transporter, kterým naše jednotka disponuje už šestým rokem,“ upřesnil velitel hasičské stanice Dobříš npor. Mgr. Martin Lapka.

Na financování nové vyprošťovací sady se město Dobříš podílelo částkou 120 tisíc korun, což je asi čtrnáct procent z celkové částky. I díky tomuto příspěvku dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Dobříšska a přilehlého okolí.

V rámci předání předvedla jednotka funkci jednotlivých nástrojů vyprošťovací sady a pan starosta si práci s nástroji sám vyzkoušel.

Ředitel územního odboru plukovník Horvát na závěr poděkoval starostovi Svobodovi za dobrou spolupráci mezi městem Dobříš a hasičským záchranným sborem. Na úplný závěr si pan starosta ještě prohlédl rychlý zásahový automobil dislokovaný na hasičské stanici.


Předčasná nadílka na územním odboru pokračovala ve čtvrtek 30. listopadu, kdy se daru dočkali i profesionální hasiči z centrální příbramské stanice, kteří převzali nové zařízení pro odvětrávání kouře a nebezpečných plynů.

V rámci projektu zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Středočeského kraje, na kterém se finančně podílel grantový program společnosti Gas Storage CZ, s.r.o., byly pořízeny dva bateriové přetlakové ventilátory LEADER BatFAN 3Li+.

Jednotce byly přímo na příbramské stanici předány za účasti ředitele územního odboru plk. Ing. Tomáše Horváta, Ph.D., a zástupce společnosti Gas Storage CZ Mgr. Čestmíra Kosiny, vedoucí provozu Podzemního zásobníku plynu Háje a Podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice.

Také pořízení bateriového přetlakového ventilátoru nás posouvá směrem k modernímu hasičskému sboru.

Elektrické a bateriové ventilátory ve svém vývoji daleko přesáhly technické parametry konvenčních motorových přetlakových ventilátorů, které jsou standardně v naší výbavě,

uvedl velitel centrální hasičské stanice Příbram mjr. Ing. Radek Dopirák.

Přetlakový ventilátor je poháněn elektrickým pohonem s lithiovou baterií, jejíž kapacita umožňuje, aby zařízení pracovalo na plný výkon padesát minut. Při snížení výkonu se doba nasazení prodlužuje.

V případě, že by ani tyto časy nestačily, je možné ventilátor připojit do elektrické sítě, čímž se zároveň baterie i dobíjí. Největší výhodou elektrického ventilátoru je, že při jeho provozu nevznikají výfukové zplodiny, které by jinak byly vháněny do větraných prostor.

Kromě toho je elektrický ventilátor oproti motorovým také výrazně tišší, což pozitivně ovlivňuje komunikaci hasičů ve větraných objektech. Také rozsah náklonu ventilátoru je větší, neboť umožňuje sklon o 90°, to znamená až do vodorovné polohy.

Díky tomu je možné efektivně ventilovat například svislé kabelové kanály nebo šachty. Pomocí integrovaných LED svítilen je pak možné osvětlit pracovní prostor před ventilátorem.

Pořizovací cena jednoho bateriového přetlakového ventilátoru, který dodala firma Pro IZS CZ, s.r.o., byla 146 tisíc korun, přičemž společnost Gas Storage CZ se na zakoupení obou kusů podílela příspěvkem ve výši 220 tisíc korun, zbytek byl doplacen z finančních prostředků HZS Středočeského kra­je.

„Velmi mě těší, že nás společnost Gas Storage CZ dlouhodobě podporuje v naší činnosti a přispívá na modernizaci naší požární techniky i vybavení. Podle statistik počet událostí rok od roku roste, takže jsme vděčni za cokoliv, co nám v naší práci pomůže,“ řekl na závěr slavnosti mjr. Bc. Pavel Maňas, vedoucí oddělení IZS a služeb územního odboru Příbram.

Ladislav Holomčík
HZS Středočeského kraje
Sdílet