Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik ethylenoxidu z výrobně distribučního centra Linde Gas a.s. v Ostravě byl námětem cvičení hasičů

Únik toxického plynu – ethylenoxidu z tlakové nádoby se stal námětem taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo ve čtvrtek 30. 11. 2023 v areálu Linde Gas a.s. Ostravě.

Operační středisko hasičů, po telefonickém nahlášení havárie, vyslalo na místo události nejen profesionální jednotky hasičů ze stanic v Ostravě-Zábřehu a Ostravě-Jihu, ale i dvě jednotky dobrovolné, a to z Radvanic a Vratimova. Operační středisko zároveň informovalo o havárii operační střediska Policie ČR (PČR), Městské policie Ostrava (MPO) a Zdravotnické záchranné služby (ZZS), která rovněž na místo události vyslala své jednotky.

Hasiči, ještě před příjezdem na místo události věděli, že došlo, při přemisťování tlakové nádoby s ethylenoxidem, k jejímu pádu a vlivem nárazu došlo k poškození pláště nádoby s následným únikem toxického plynu do vnějšího prostředí.

Hasiči po příjezdu na místo události kontaktovali zástupce provozovatele, od kterého přebrali konkrétní informace o místě havárie, počty evakuovaných zaměstnanců, zároveň provedli monitoring ovzduší a vytyčili nebezpečné zóny. Příslušníci PČR a MPO uzavřeli ohrožený prostor a prováděli regulaci dopravy a pohybu osob.

Hasiči provedli, v ochranných protichemických oděvech, průzkum, kterým nedaleko poškozené tlakové lahve nalezli zraněného zaměstnance v bezvědomí. Toho za pomoci páteřové desky přenesli do bezpečného prostoru, provedli jeho dekontaminaci a předali do péče přítomné ZZS.

Z důvodu zamezení šíření toxického oblaku do okolí a z důvodu naředění ethylenoxidu skrápěli hasiči prostor kolem skladu toxických plynů, k zastavení úniku plynu z poškozeného pláště nádoby použili bandáž. Po zastavení úniku toxického plynu a dostatečném naředění toxického oblaku, provedli hasiči kontrolní měření koncentrace nebezpečných látek v ovzduší a předali místo havárie zpět provozovateli.

Cílem cvičení bylo procvičení součinnosti složek IZS, dotčených úřadů a havarijní připravenosti provozovatele Linde Gas a.s. při závažné havárii úniku toxického plynu – ethylenoxidu z tlakové nádoby s důrazem na vyrozumění složek IZS, dotčených úřadů a dalších orgánů zabezpečujících plnění úkolů vyplývajících z vnějšího havarijního plánu Linde Gas a.s., dále aktivace složek IZS podílejících se na záchranných a likvidačních pracích, koordinace složek přes operační střediska s využitím manuálu havarijní karty Linde Gas a.s.

Procvičovala se rovněž taktika složek IZS při společném zásahu s únikem nebezpečné látky, nutné bylo i ověření aktuálnosti vnějšího havarijního plánu a havarijní karty Linde Gas a.s. Součásti cvičení bylo i informování úřadů pomoci systému interaktivní hlasové odezvy, varování a informování obyvatelstva v přilehlé oblasti jak prostřednictvím mobilní sirény, tak prostřednictvím hromadných SMS zpráv.

Po ukončení cvičení proběhlo jeho vyhodnocení a následný návrat na stanice.

Kamila Langerová
tisková mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet