Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Praha pošle hasičům v příštích čtyřech letech celkem 200 milionů korun na mobilní požární techniku a další vybavení

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila poskytnutí individuální účelové investiční dotace v celkové výši 200 milionů Kč Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy za účelem pořízení mobilní požární techniky a vybavení v období let 2024 až 2028. Pořízeny tak budou například cisternové automobilové stříkačky, výšková technika a plynové hasicí automobily nebo hydraulické vyprošťovací nářadí. Zastupitelstvo Prahy 14. prosince schválilo poskytnutí individuální účelové investiční dotace.

„Hasiči potřebují ke své práci i potřebné vybavení, a to včetně cisternových stříkaček a výškové techniky. Proto jsme jim dnes řešili investiční dotaci na příští roky. Bezpečí Pražanů je pro nás jednou z nejdůležitějších věcí,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, do jehož gesce patří i oblast bezpečnosti.

Poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 200 milionů Kč bude rovnoměrně rozloženo do čtyřletého období mezi roky 2024 a 2028. Důvodem je možnost plánování pořízení technického vybavení v delším období, a to s ohledem na délku veřejných zakázek a dodací lhůty speciální techniky. Možnost využití poskytnutých finančních prostředků v delším období také umožní pražským hasičům reagovat na aktuální trendy a vývoj nových technologií, například na rozvoj a hašení elektromobilů.

Finanční prostředky poskytnuté pražským hasičům budou použity na nákup mobilní požární techniky a věcných prostředků, které jsou určeny pro specifické prostředí hlavního města, s důrazem na charakter městské zástavby, urbanismus metropole, jeho nebezpečí a rizika.

Konkrétně bude pořízena základní požární technika, jako jsou cisternové automobilové stříkačky, dále speciální požární technika (výšková technika a plynové hasící automobily) nebo věcné prostředky požární ochrany (hydraulické vyprošťovací nářadí, izolační dýchací přístroje, detekční přístroje, bariérové ventilátory) a také ochranné prostředky i speciální vybavení pro zvláštní zásahy.

Vzhledem k tomu, že Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy řeší každoročně více jak 12 tisíc mimořádných událostí, potřebuje odpovídající a moderní techniku k jejich zvládání. Předchozí velmi napjaté a náročné období (pandemie covid-19 nebo uprchlická krize) ukázalo, že hasiči jsou schopni zajistit i plnění speciálních úkolů.

Zejména v případě základní požární techniky a věcných prostředků se pak předpokládá, že při další obměně budou nabídnuty formou bezúplatného převodu jednotkám sborů dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy s jednotkami sborů dobrovolných hasičů městských částí dlouhodobě spolupracuje a mimo požární techniky jim poskytuje podporu v oblasti odborné přípravy a údržby techniky.

Modernizace vybavení hasičů tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti na území hlavního města Prahy a podpoří kvalitní práci hasičů.

Sdílet