Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Konspekt 2–08: Hašení komínových požárů

Požáry komínů často vznikají zanedbáním prevence v podobě pravidelného čištění a kontroly spalinové cesty či prováděním revizí, které jsou určeny příslušným právním předpisem, případně jinou vzniklou technickou závadou na komínovém systému.

Zanedbání pravidelného čištění může mít za následek vznícení usazenin uvnitř spalinové cesty, které se tvoří zejména používáním nevhodného či mokrého paliva.

Požáry v komínech jsou provázeny vysokou teplotou hořících usazenin dehtu a sazí, které mohou dosahovat hodnot až nad 1 000 °C. Při požáru s tak vysokými teplotami hrozí jeho rozšíření z komína na okolní hořlavé materiály a do okolních prostor.

Obecně platí, že u hašení komínových požárů by měli být zasahující hasiči vždy vybaveni izolačními dýchacími přístroji.

Sdílet
Přiložené soubory
2_08.pdf zobrazit online PDF 753 kB