Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní předání dopravního automobilu Ford Tranzit pro hasiče města Uherské Hradiště završilo rok oslav 150 let od založení SDH

Den 6. 12. 2023 byl další slavnostní pro hasiče a členy sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště. Jednotka sboru obdržela slavnostně před Uherskohradišťskou radnici z rukou starosty města pana Ing. Stanislava Blahy klíče od nového dopravního automobilu Ford Transit. Klíče převzal velitel jednotky Roman Holba.

Slavnostního předáni se kromě členů sboru a zásahové jednotky sboru zúčastnili zástupci města, média a kolemjdoucí občané.

Jednotka sboru se v plošném pokrytí kraje nachází v kategorii JPO V. Průměrně jednotka zasahuje u 10 – 15 události ročně. Město má na svém území zřízeno 5 jednotek.

Transit, za který radnice zaplatila více než 1,2 milionu korun, má barevné provedení podle vyhlášky o technických podmínkách požární techniky, je vybaven výstražným světelným zařízením schváleného typu včetně výstražného zvukového zařízení s funkcí megafonu a také tažným zařízením.

Automobil má 9 míst k sezení a prostor pro uložení materiálu.

Původní, skoro 20 let starý vůz, který hasiči z JSDH Uherské Hradiště používali dosud, už měl svá nejlepší léta za sebou. Z hlediska technického stavu již neodpovídal stávajícím požadavkům na technické vybavení pro efektivní výkon požární ochrany.

Mám radost, že můžeme jednotce z Uherského Hradiště předat nový vůz v roce, kdy slaví výročí 150 let od založení hasičského sboru městě. Staré auto bylo takřka na hranici životnosti, mělo najeto skoro 200 tisíc kilometrů a v posledních letech se stále zvyšovaly náklady na jeho opravy a údržbu. Nový automobil zvýší schopnost jednotky rychle a efektivně reagovat na různé typy událostí,

popsal starosta města Stanislav Blaha.

Město Uherské Hradiště na základě zákona aktuálně zřizuje 5 jednotek sboru dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky). Ty zasahují na území města zejména při mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom, a dále také při požárech budov nebo polního porostu.

Členové jednotek, zřízených městem, se také aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepubliko­vých akcí.

Každé předání nové techniky nebo vybavení jednotek považuji za důležitý krok ve vzájemné spolupráci a k zajišťování vyšší bezpečnosti našeho města. Dobrovolní hasiči nám často, a někdy i zásadním způsobem, pomáhají při nejrůznějších událostech. Nikdy jsem od nich neslyšel, že něco nejde. Velmi si jejich práce vážím,

uzavřel starosta Stanislav Blaha.

Po slavnostním předaní klíčů od automobilu velitel jednotky Roman Holba poděkoval starostovi města za pořízení vozu a slíbil že budeme vždy jako jednotka města k dispozici městu při jakékoliv situaci.

Následovala prohlídka automobilu a členové jednotky byli panem starostou pozváni na úřad na malé občerstvení a přátelské popovídáni. Tímto předáním automobilu se našemu sboru podařilo uzavřít tento slavnostní rok ve kterém se nám také podařilo obnovit kroužek mladých hasičů.

Sdílet