Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povinná témata odborné přípravy na rok 2024

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 4/2021, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2024 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.


Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.

U dobrovolných jednotek se jedná o tato témata

Hasiči

 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
 • Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při předávání informací
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 3 / N Nebezpečí intoxikace
 • Minimalizace kontamiance nebezpečnými látkami v rámci operačního a organizačního řízení (BOZP, adekvátní použití OOP a dekontaminace)
 • Konspekty odborné přípravy – konspekt 2–02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou­ látkou
 • Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce PO podle návodů k obsluze
 • Vymezení obecných pojmů ve speciálních službách dle Čl. 14 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Provádění kontrol prostředků dle Přílohy č. 3/T Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Rádiová komunikace při školení a výcviku (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Rádiová komunikace v operačním řzení (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 1 / Ob Činnost jednotek při povodních
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 3 / Ob Varování obyvatelstva
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem
 • Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva
 • Seznámení s riziky na území obce a připravenými opatřeními
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 21 / N Nebezpečí na železnici
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 21 / P Lesní požáry
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 22 / P Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických smě­sí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 26 / P Požáry skládek tuhých odpadů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 28 / P Požáry zemědělských objektů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6 / L Dekontaminace, dekontaminační prostor
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 7 / P Mráz
 • Práce s proudnicí při požárech v uzavženém prostoru
 • Konspekty odborné přípravy – konspekt 2–08 Hašení komínových požárů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list 7/Ř Organizace místa zásahu
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti sloupů VVN, troleje pod napětím apod.)
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Osoby pověřené strojní službou

 • Rádiová komunikace při školení a výcviku (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Rádiová komunikace v operačním řzení (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti sloupů VVN, troleje pod napětím apod.)
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Osoby pověřené technickou a chemickou službou

 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 3 / N Nebezpečí intoxikace
 • Minimalizace kontamiance nebezpečnými látkami v rámci operačního a organizačního řízení (BOZP, adekvátní použití OOP a dekontaminace)
 • Konspekty odborné přípravy – konspekt 2–02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou­ látkou
 • Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce PO podle návodů k obsluze
 • Vymezení obecných pojmů ve speciálních službách dle Čl. 14 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Provádění kontrol prostředků dle Přílohy č. 3/T Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Rádiová komunikace při školení a výcviku (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Rádiová komunikace v operačním řzení (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu

Strojníci

 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
 • Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při předávání informací
 • Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti sloupů VVN, troleje pod napětím apod.)
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru

Velitelé

 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
 • Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při předávání informací
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 3 / N Nebezpečí intoxikace
 • Minimalizace kontamiance nebezpečnými látkami v rámci operačního a organizačního řízení (BOZP, adekvátní použití OOP a dekontaminace)
 • Konspekty odborné přípravy – konspekt 2–02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou­ látkou
 • Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce PO podle návodů k obsluze
 • Vymezení obecných pojmů ve speciálních službách dle Čl. 14 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Provádění kontrol prostředků dle Přílohy č. 3/T Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Rádiová komunikace při školení a výcviku (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Rádiová komunikace v operačním řzení (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 1 / Ob Činnost jednotek při povodních
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 3 / Ob Varování obyvatelstva
 • Bojový řád jednotek PO – metodický list – 4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem
 • Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva
 • Seznámení s riziky na území obce a připravenými opatřeními
 • Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 21 / N Nebezpečí na železnici
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 21 / P Lesní požáry
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 22 / P Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických smě­sí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 26 / P Požáry skládek tuhých odpadů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 28 / P Požáry zemědělských objektů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6 / L Dekontaminace, dekontaminační prostor
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 7 / P Mráz
 • Práce s proudnicí při požárech v uzavženém prostoru
 • Konspekty odborné přípravy – konspekt 2–08 Hašení komínových požárů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list 7/Ř Organizace místa zásahu
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
Sdílet
Přiložené soubory
POP_2024.pdf zobrazit online PDF 437 kB
4-2021_POP__JPO.pdf zobrazit online PDF 275 kB