Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V rámci modernizace byly všechny sirény na území města Ostrava nahrazeny elektronickými, varování obyvatelstva bude kvalitnější

Po povodních v roce 1997 byly na území Statutárního města Ostravy (SMO) instalovány pro včasné varování obyvatelstva při mimořádných událostech rotační sirény.

V rámci modernizace byly tyto sirény v průběhu loňského roku v rámci projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“ nahrazeny moderními elektronickými sirénami, které mimo klasického varovného signálu jsou mluvící, tedy opatřené hlasovým modulem a zálohované baterií po dobu 72 hodin.

Cílem projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“ je zvýšení připravenosti orgánů krizového řízení a povodňových orgánů, zabezpečení poskytování včasných a aktuálních informací, zvýšení kvality zpracovaných krizových a povodňových plánů, rozšíření a zkvalitnění varovacího systému a včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování obyvatelstva v oblastech ohroženými povodněmi.

Celkové náklady projektu se vyšplhaly na více než 39 milionů korun, podíl financování činil ze 70 % příspěvek Evropské unie a z 30 % se podílela Česká republika. Přibližně 24 milionů Kč bude poskytnuto z EU, více než 12 milionů Kč přispělo Statutární město Ostrava a necelé 3 miliony Kč uhradila ČR, konkrétně Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské­ho kraje.

Fáze projektu

V první fázi byly vypracovány digitální povodňové plány jednotlivých městských obvodů SMO (Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava‐Jih, Petřkovice, Plesná, Proskovice, Pustkovec, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice a Vítkovice a aktualizovány digitální povodňové plány (dále i „dPP“) těch obvodů, které si dPP pořídily již dříve (Poruba, Polanka nad Odrou, Radvanice a Bartovice).

Tyto plány jsou vyhotoveny na platformě „Digitálního povodňového plánu Moravskoslezského kraje“ a jsou nedílnou součástí „Krizového plánu Moravskoslezského kraje“. Součástí bylo rovněž vypracování projektové dokumentace pro zhotovitele druhé fáze projektu.

V druhé fázi projektu byla provedena samotná modernizace a dostavba „Jednotného systému varování a vyrozumění“ (dále jen „JSVV“) na území SMO.

V rámci projektu bylo pořízeno, instalováno a modernizováno celkem 88 koncových prvků JSVV (elektronických sirén). Modernizováno bylo 48 elektronických sirén na stávajících objektech vybudovaných na území SMO po katastrofických povodních v roce 1997 a 5 elektronických sirén na náhradních objektech.

Obměnou prošlo také 26 motorových rotačních sirén, ty byly nahrazeny moderními elektronickými sirénami na stávajících objektech, 6 elektronických sirén bylo vybudováno ve zcela nových lokalitách.

Jednalo se o lokality, které nebyly dosud dostatečně pokryty varovným signálem (Michálkovice, Nová Bělá, Nová Ves u Ostravy, Polanka nad Odrou, Ostrava Svinov, Slezská Ostrava).

Součástí projektu bylo také dodání 3 ks elektronických mobilních sirén pro operativní využití na území SMO. Jedná se o místa, která dosud nejsou pokryta stacionárními prvky varování a jejich výstavba je z důvodů počtu ohrožených osob a charakteru osídlení neekonomická.

Modernizací prošel rovněž systém pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiku elektronických sirén včetně ovládacího softwaru.

Byla vybudovaná nová infrastruktura rádiového přenosu na platformě DMR (Digital Mobile Radio) s použitím nového přenosového protokolu, který je chráněn jako utajovaná informace do úrovně „Vyhrazené“ a který umožňuje přenos informací mezi ovládacími prvky a koncovými prvky systému šifrovaně, a tedy s vyšší možností zabezpečení proti případnému zneužití varovného systému.

Modernizace systému JSVV na území SMO je rovněž součástí pilotního projektu modernizace datového přenosu varovných informací v rámci celé ČR, tento zabezpečený a obousměrný datový přenos je již dále aplikován v rámci modernizace JSVV ČR, včetně modernizace JSVV jaderných elektráren. Dílo bylo řádně dokončeno 29. 11. 2023.

Kamila Langerová
tisková mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet