Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na centrální hasičské stanici v Mělníku odsloužil po 23 letech poslední směnu Petr Janda

Podporučík Petr Janda, velitel čety směny A na centrální hasičské stanici Mělník, odsloužil ve středu 31. ledna 2024 svojí poslední směnu. U hasičského záchranného sboru Středočeského kraje sloužil 23 let.

Petr nastoupil na stanici Mělník 17. prosince 2000 jako výjezdový hasič. Od roku 2002 vykonával funkci technika tehdy ještě chemicko-technické služby.

Doslova příkladným způsobem plnil všechny služební povinnosti a absolvoval mnoho specializačních kurzů. V roce 2008 byl ustanoven na služební místo velitele družstva a od 1. 1. 2021 vykonával funkci velitele čety.

Současně působil jako koordinátor územního odboru Mělník v oblasti poskytování první pomoci na místě zásahu. Svou empatii a přátelskou povahu mnohokrát využil při nejtěžších životních situacích také jako člen týmu posttraumatické péče HZS Středočeského kra­je.

V poslední lednový den se s Petrem přijeli rozloučit kolegové ze všech směn CHS Mělník, z HS Kralupy nad Vltavou a HS Neratovice, denní příslušníci územního odboru Mělník, kolegové z krajského ředitelství HZS STC a také bývalí kolegové ze směny, kteří dnes slouží jinde nebo už nejsou ve služebním poměru.

Petrův přínos nejen pro územní odbor Mělník výstižně shrnul velitel stanice při slavnostním nástupu: „Svůj um, dovednosti a znalosti jsi využíval nejen při zásazích, kdy jsi při záchraně jiných životů častokrát riskoval své zdraví a leckdy i svůj život, ale předával jsi je i ostatním kolegům. Byl jsi vždy základní a tažný článek v řetězu, který nazýváme „centrální hasičská stanice Mělník“. A za to Ti patří náš upřímný dík.“

Veselou tečku v dojemný okamžik zajistili kolegové ze Zdravotnické záchranné služby, výjezdové stanoviště Mělník, kteří si „pacienta“ Petra přijeli odvézt.

Od 2. února 2024 totiž bude náš bývalý kolega i nadále pomáhat spoluobčanům při mimořádných událostech jako zaměstnanec ZZS Středočeského kra­je.

Petře, přejeme Ti do následující životní etapy pevné zdraví, ať Tě neopouští dosavadní nadšení pro práci, kterou skvěle odvádíš, a děkujeme Ti za vše, co jsi za ta dlouhá léta pro HZS Středočeského kraje udělal.

Jaroslav Gabriel
ředitel ÚO Mělník
HZS Středočeského kraje
Sdílet