Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Institutu ochrany obyvatelstva uvítal na exkurzi studenty z Holandska, prohlédli si stacionární CBRN laboratoře

Hned dvakrát jsme v Institutu ochrany obyvatelstva uvítali v rámci programu zahraničních odborných stáží Erasmus+ studenty a pedagogy ze školy ROC van Twente během jejich 14 denní návštěvy Čech.

Tato vzdělávací holandská instituce poskytuje střední odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých v regionu Twente. Studenti, kteří k nám zavítali, se specializují v oboru „Smart House“ a požární ochrana budov.

V průběhu těchto dvou návštěv si studenti se svými pedagogy vyslechli prezentaci o Institutu a jeho odborných pracovištích a shlédli video mapující činnosti Institutu při zabezpečování úkolů ochrany obyvatelstva.

Poté si pod vedením našich odborníků prohlédli stacionární CBRN laboratoře. Seznámili se s přístrojovým vybavením, náplní práce i poznatky výzkumu a vývoje, a také si vyzkoušeli nástroje virtuální reality pro vzdělávání a výcvik hasičů a vyšetřovatelů příčin požáru. Velkou pozornost věnovali i prohlídce pracoviště zjišťování příčin požáru a diskuzi s vyšetřovateli.

Exkurze byla zakončena ukázkou mobilní požární techniky – výjezdových laboratoří. Studenti si prohlédli naši moderní výjezdovou techniku a seznámili se s funkcí některých speciálních zařízení, které mají posádky vozů k dispozici.

Sdílet