Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požární hlásič bez baterií? Když začne hořet, může vás to stát i život

V Olomouci na konci ledna začalo v přízemí v místnosti na odpad hořet. Požár plastových kontejnerů vyvinul takové množství kouře a jedovatých zplodin, že se začaly šířit i do společných prostor, chodeb a hlavně do bytu přímo nad odpadem.

Majitelka požár nahlásila, až se do bytu valil kouř, už se z něj nestačila bezpečně dostat ven. Pomohli jí přivolaní hasiči, kteří ji zachránili i s kočkou a vyvedli ji silně zakouřenými chodbami ve vyváděcí kukle ven.

Požární hlásič, který v novostavbě měla majitelka nainstalovaný, byl podle zjištění našeho vyšetřovatele bez baterií. Žena měla velké štěstí, jelikož jedovaté zplodiny a kouř v bytě zpozorovala a stihla zavolat pomoc ještě včas. Když by k požáru došlo v noci, nefunkční požární hlásič by na hrozící nebezpečí neupozornil, událost by mohla skončit tragicky a se škodami v řádech milionů korun.

Připomínáme proto, že všechny novostavby musejí mít požární hlásiče. Doporučujeme, aby lidé tímto zařízením vybavili i starší nemovitosti. Neméně důležité je pak udržovat je v provozuschop­ném stavu.

Zařízení vyjde na pár stokorun. Při koupi požárního hlásiče či detektoru se řiďte následujícími radami:

Hlásiče musíte povinně instalovat ve všech nových objektech. Doporučujeme pořídit přístroj také do staršího domu nebo bytu

 • Hlásič kupujte pouze u specializovaného prodejce, výrobek musí odpovídat platným normám.
 • Při instalaci postupujte podle návodu výrobce
 • Zařízením vybavte všechny obytné místnosti bytu či domu. Nezapomeňte na garáž
 • Pokud instalujete jeden hlásič, umístěte ho do centrální části bytu, například do chodby
 • Pokud budete instalovat hlásič v kuchyni, umístěte jej v dostatečné vzdálenosti od míst, kde se vaří
 • Hlásič neumísťujte v prašných a vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, či v prostorách s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů
 • Hlásič pravidelně udržujte a kontrolujte podle návodu výrobce. Na vybité baterie sám upozorní akustickým signálem

Podle našich neúprosných statistik jsou požáry v domácnostech ty vůbec nejtragičtější a zároveň při nich zaznamenáváme vysoké škody na majetku obyvatel. V Olomouckém kraji jsme v roce 2022 řešili 180 požárů v objektech určených pro bydlení. Zemřeli při nich 4 lidé. Loni jsme vyjížděli v kraji ke dvěma stovkám požárů v domácnostech, zemřeli také 4 lidé.

Právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Hlásiče výrazně zvyšují šance na přežití. Nejdůležitějších je totiž prvních pět minut.

Co tedy v prvních pěti minutách udělat?

 1. Nejdříve chraňte své životy, teprve potom až majetek.
 2. Pokud to situace dovolí, haste – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však nesmí zatarasit únikovou cestu!
 3. Dávejte si pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).
 4. Pokud je požár většího rozsahu, zachraňte své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112 a řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
HZS Olomouckého kraje
Sdílet