Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vedení HZS ČR jednalo o zajištění zásob pro rok 2024 se zástupci Správy státních hmotných rezerv

Zástupci vedení Hasičského záchranného sboru ČR se sešli s vedením Správy státních hmotných rezerv, aby projednali zásadní body spolupráce pro rok 2024. Cílem je zejména zajištění pohotovostních zásob pro případ mimořádných událostí.

V případě mimořádných událostí, jako jsou například přírodní katastrofy (povodně, vichřice, …), je role Správy státních hmotných rezerv nezastupitelná. Hlavním tématem jednání bylo především zajištění pořízení materiálu potřebného pro práci hasičů. Jedná se například o velkokapacitní čerpadla, vaky na vodu, stany, vyprošťovací automobily, jeřáby, hadice atd.

Za rok 2023 evidují hasiči celkem 165 případů použití pohotovostních zásob Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím informační systému KRIZKOM, doplnil mluvčí HZS ČR kpt. Jiří Fröhlich.

Nejčastěji se jednalo o tuto techniku (v roce 2023):

  • 43× vyprošťovací automobil
  • 34× nosič CTS
  • 21× technický kontejner (vyprošťování, stabilizace atd.)
  • 14× technický automobil k chemickému a radiačnímu průzkumu

V letošním roce (2024) již HZS ČR využil zásoby SSHR v případě pomoci Francii s následky povodní na severu země, ale také při likvidaci ohnisek ptačí chřipky.

Používání pohotovostních zásob při mimořádných událostech probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Využívají se zejména pohotovostní zásoby, které jsou v ochraňování HZS ČR. Souhlas s jejich použitím vydává SSHR, avšak při nebezpečí z prodlení může tento souhlas vydat i generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník generálního ředitelství HZS ČR (generální ředitelství). Následně je pak cestou operačních a informačních středisek na SSHR zasíláno oznámení o použití příslušných pohotovostních zá­sob.

Správa státních hmotných rezerv

SSHR je ústřední orgán státní správy pro hospodářská opatření v krizových situacích a pro státní hmotné rezervy. Hmotné rezervy jsou více než z poloviny tvořeny ropou a ropnými produkty, jejichž množství je určeno mezinárodními závazky České republiky.

Součástí státních hmotných rezerv jsou mobilizační rezervy a pohotovostní zásoby určené pro 24 typových krizových situací. Pohotovostní zásoby vznikají podle požadavků jednotlivých resortů. Správa vytváří koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich zabezpečení podle příslušných zákonů. Sleduje celkovou výši zásob ropy a ropných produktů v ČR. Doplňuje, ochraňuje, obměňuje a udržuje státní hmotné rezervy, včetně zásob pro humanitární pomoc. Společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR realizuje poskytování humanitární pomoci České republiky do zahraničí.

kpt. Ing. Mgr. Jiří Fröhlich
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet