Úterý 21. května 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Českých Budějovicích se uskutečnil 27. ročník prestižní odborné konference požární ochrany s mezinárodní účastí – Červený kohout

O více než stovku překonal letošní ročník odborné konference Červený kohout loňskou účast. Do přednáškového sálu hotelu Clarion v Českých Budějovicích letos zavítalo více než 300 zájemců včetně špičkových odborníků z POŽÁRY.cz.

Jsme pyšní, že jihočeská konference si dlouhodobě drží neutuchající zájem především ze strany posluchačů. Prestiž konference Červený kohout tkví v její vysoké odbornosti, kterou kvitují nejen návštěvníci, ale také ti, kteří by na konferenci chtěli přednést své příspěvky.

Nabídka prezentujících vždy převyšuje časové možnosti konference. Oba konferenční dny jsou vždy doslova nabité zajímavými přednáškami, které byly doplněny o praktickou ukázku firmy Pyronova IS, s. r. o., a ukázku nové automobilové cisterny HZS Jihočeského kraje.

Jsme již zvyklí, že na konferenci Červený kohout přednášejí zástupci jak komerčních firem, tak lidé z akademického či veřejného sektoru, prostor zde dostávají i hosté. Konferenci v jejím 27. ročníku navštívili nejen příslušníci hasičských záchranných sborů z různých krajů naší republiky a hosté z Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky, ale také výrobci stavebních systémů, technici požární ochrany, odborně způsobilé osoby, zástupci univerzit a škol vyučujících problematiku požární ochrany, zástupci neziskového sektoru a řada dalších.

Také v letošním roce byli oceněny významné osobnosti, které dlouhodobě a výrazným způsobem přispívají k rozvoji požární ochrany a ke konání, odbornosti a rozkvětu konference Červený kohout. Organizační výbor konference se rozhodl udělit ocenění – sošku „Červeného kohouta s certifikátem“:

Ing. Pavlu Devečkovi – technickému poradci firmy Pyronova IS, s. r. o. která se zabývá komplexním zabezpečením subjektů požárními systémy. Pavel Děvečka se opakovaně účastní konference a několikrát přednesl velice kvalitní přednášky na téma stabilních hasicích zařízení. Je jeho zásluhou, že firma Pyronova IS, s. r. o. opakovaně přispěla k pořádání konference. Ing. Devečka je dlouholetým odborníkem v oblasti požární ochrany a tyto své zkušenosti rovněž předává ostatním na firemní i veřejné úrovni.

Panu Luboši Potočárovi – dlouholetému pravidelnému účastníkovi konference už od roku 2008. Přispěl k tomu, že firma KINGSPAN, kterou zastupuje, se už 10× podílela na konání konference. Jmenovaná firma přinesla pokrok při provádění velkorozměrových zkoušek a jejich realizaci v praxi, což přispělo ke zvýšení požární bezpečnosti stavebních objektů. P. Potočár je odborníkem v oblasti požární ochrany a odborné poznatky předává i široké veřejnosti.

Sdílet