Pondělí 15. dubna 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Generální ředitel ocenil nejlepší sportovce z řad hasičů

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Vladimír Vlček dnes v Praze přivítal, při příležitosti slavnostního vyhodnocení IX. ročníku Českého poháru v disciplínách TFA za rok 2023 a IX. a X. ročníku Českého poháru ve dvojboji za roky 2022 a 2023, sportovce z řad hasičů.

Všichni vyhodnocení sportovci obdrželi z rukou generálního ředitele HZS ČR nejen poháry a diplomy, ale také věcné ceny. Po slavnostním přivítání a úvodním slovu následovalo samotné vyhodnocení soutěží. Jako první byl vyhodnocen IX. ročník Českého poháru v disciplínách TFA za rok 2023, kdy se v kategorii A, ve věku 18–34 let umístil na prvním místě nstržm. Michal Brousil z HZS Jihočeského kraje, druhou příčku vybojoval nstržm. Lukáš Navrátil z HZS Olomouckého kraje a bronz připadl pprap. Pavlu Kouříkovi z HZS Plzeňského kraje. V kategorii B, tedy v kategorii 35–44 let vystoupali na nejvyšší příčky tito závodníci. Na prvním místě se umístil nstržm. Zdeněk Král z HZS Pardubického kraje, stříbro putovalo k pprap. Jaroslavu Hanzelovi z HZS Moravskoslezského kraje, třetí místo pak obsadil Jiří Tkaný z JSDH Babice. Poslední vyhlašovanou kategorií byla kategorie C, kde své síly změřili muži od 45 let. Zde se na prvním místě umístil nstržm. Michal Přecechtěl z HZS Olomouckého kraje, stříbro putovalo rovněž do HZS Olomouckého kraje, konkrétně k nstržm. Danielu Kouřilovi a bronz vybojoval pprap. Martin Hruška z HZS Zlínského kraje. Posledním vyhlášeným pak byl absolutní vítěz v disciplínách TFA za rok 2023 a putovní pohár generálního ředitele HZS ČR obdržel příslušník HZS Jihočeského kraje nstržm. Michal Brousil.

Dalším vyhodnoceným pohárem pak byl IX. ročník Českého poháru ve dvojboji za rok 2022. Zde na nejvyšší příčky vystoupali – v kategorii do 35 let, na první místo nstržm. Daniel Klvaňa z HZS Moravskoslezského kraje, druhou příčku vybojoval nstržm. Milan Netrval z HZS Plzeňského kraje a třetí příčku obsadil nstržm. Stanislav Hladík z HZS kraje Vysočina. V kategorii mužů nad 35 let se umístili tito sportovci. Na první místě pprap. Lukáš Hons z HZS kraje Vysočina, místo druhé vybojoval npor. Martin Roháč z HZS Plzeňského kraje a bronzová příčka připadla nprap. Petru Mařanovi z HZS Královehradec­kého kraje.

Posledními vyhlášenými sportovci byli ti, kteří se umístili na nejvyšších příčkách X. ročníku Českého poháru ve dvojboji za rok 2023. V kategorii do 35 let se na prvním místě umístil nstržm. Daniel Klvaňa z HZS Moravskoslezského kraje, druhé místo obdržel nprap. Jan Vyvial, rovněž z HZS Moravskoslezského kraje, třetí příčku pak obsadil nstržm. Milan Netrval z HZS Plzeňského kraje. Poslední vyhlašovanou kategorií dne pak byla kategorie nad 35 let, kdy zlato vybojoval pprap. Lukáš Hons z HZS kraje Vysočina, stříbrnou příčku obsadil ppor. Jan Hůla z HZS Plzeňského kraje, bronz pak putoval do HZS kraje Vysočina, konkrétně do rukou nprap. Vladimíra Janka. Rovněž v X. ročníku Českého poháru ve dvojboji za rok 2023 byl vyhlášen jeho absolutní vítěz a putovní pohár generálního ředitele HZS ČR tak „putoval“ do rukou příslušníka HZS Moravskoslezského kraje nstržm. Daniela Klvaňi.

por. Bc. Kamila Langerová
zastupující tisková mluvčí
MV-generálního ředitelství HZS ČR
Sdílet