Sobota 13. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ústecký kraj daruje složkám IZS 10 milionů korun na pořízení technického a speciálního vybavení.

Ústecký kraj daruje složkám integrovaného záchranného systému 10 milionu korun na pořízení technického a speciálního vybavení. Cílem podpory je zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění technického vybavení složek integrovaného záchranného systému pro záchranu životů a majetku občanů, rozvoj požárního sportu a práci s mládeží v Ústeckém kraji.

Na základě požadavků jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS), uplatněných na Bezpečnostní radě Ústeckého kraje a schválených krajským zastupitelstvem, daruje Ústecký kraj dva miliony korun Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, sedm milionů korun Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje a jeden milion korun Krajskému sdružení hasičů Ústeckého kraje. Jedná se celkem o 10 milionů korun.

Jednotlivé složky IZS Ústecký kraj podporuje dlouhodobě. Je důležité, aby disponovaly co možná nejmodernější technikou a kvalitním zázemím, protože chrání životy a majetek obyvatel našeho kraje. Mnohdy se podílí také na rozvoji komunitního života. I proto byl dnes schválen finanční dar pro krajskou policii a profesionální i dobrovolné hasiče,

okomentoval schválení finančního daru na pořízení nové techniky hejtman Jan Schiller.

Finanční prostředky budou použity například na vybavení jednotek policie k řešení mimořádných událostí, dále na pořízení akumulátorových přetlakových ventilátorů, multidetektoru či cvičné figuríny pro výcvik profesionálních hasičů.

Dobrovolní hasiči dar využijí například na sportovní překážky a jejich renovace, pronájem stadionů a zabezpečení všech akcí pořádaných Krajským sdružením hasičů Ústeckého kraje, jako je STIMAX CUP či Tohatsu Fire Cup.

Sdílet