Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

U požáru technologie a sání v Pelhřimově zasahovala místní profesionální jednotka spolu s dobrovolným hasiči. Příčinou byla technická závada.

V pátek dne 23. 2. 2024 byla naše výjezdová skupina oddělení požárně technických expertiz požádána o součinnost při vyšetřování příčiny vzniku požáru v obci Maleč na Vysočině. Došlo zde k požáru pily a naši experti měli za úkol posoudit, zda tento nevznikl v důsledku technické závady na elektroinstalaci objektu, popř. některém ze zařízení v prostoru pily. Ohledáním objektu a posouzením ohniskových stop bylo ohnisko požáru určeno do prostoru tzv. „podpílí“. Tento prostor je umístěn pod pilou a slouží primárně k odvodu pilin od katrů za pomocí několika dopravníkových pásů. Bližším ohledáním pásu u drtiče bylo zjištěno, že příčinou požáru byla technická závada na jednom z ložisek, resp. vznícení hořlavých materiálu v důsledku povrchového tepla generovaného přidřeným ložiskem.

Sdílet