Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Do organizace mezinárodního kurzu radiační ochrany a detekce ionizujícího záření Celní správa České republiky se zapojili i odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva

V říjnu loňského roku se odborníci z oblasti radiační ochrany Instutut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč aktivně zapojili do organizace mezinárodního kurzu s názvem „CLEP on Radiation Protection and Detection Options for Ionising Radiation“ (Možnosti radiační ochrany a detekce ionizujícího záření), který pořádala Celní správa České republiky ve Výcvikovém zařízení služební kynologie v Heřmanicích.

O tuto spolupráci byli požádáni spolu s pracovníky chemických laboratoří a školicího střediska HZS Středočeského kraje v Kamenici. Kurz byl určen pro příslušníky zahraničních celních správ i pro příslušníky Celní správy ČR, kteří zajišťují plnění úkolů v oblasti celostátní Radiační monitorovací sítě (RMS). Kurzu se zúčastnila i Policie ČR.

K součinnosti byli vyzváni zejména při praktické části cvičení, zaměřené na modelové situace s vyhledáváním zdrojů ionizačního záření v terénu a provádění pojezdových měření.

Praktická část kurzu se konala dne 11. 10. 2023 (odpoledne) a 12. 10. 2023 (celý den). Hlavním důvodem našeho zapojení byla skutečnost, že celní správa nedisponuje zdroji ionizačního záření pro praktické cvičení.

Tato spolupráce představuje důležitý krok v posilování mezinárodní spolupráce v oblasti radiační ochrany a detekce ionizujícího záření, a to nejen v rámci Celní správy České republiky, ale i s ostatními partnery v této oblasti.

Mgr. Jitka Collisová
MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Sdílet