Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stanice hasičů v sokolovské chemičce je od dubna v kategorii profesionální podniková, transformace ze stanice HZS trvala rok

K datu 1. dubna 2024 byla dokončena transformace zajištění požární ochrany v areálu chemických závodů v Sokolově. Od devadesátých let zde sloužili profesionální hasiči, zřizovaní tehdejším okresním úřadem, v posledních letech pak byla jednotka součástí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kra­je.

Obě strany, tedy hasičský sbor a majitel podniku, se před koncem roku 2022 shodly, že efektivnější řízení i financování jednotky bude způsobem, jako je to i v jiných podobných podnicích v republice. A to zřízením vlastní podnikové profesionální jednotky hasičů.

Transformace byla připravena tak, aby žádným způsobem nebyl narušen výkon jednotky v podniku, a to nejen z pohledu personální stránky, ale i samotného vybavení a techniky.

Naprostou většinu aktuálně již podnikových hasičů tvoří nyní bývalí příslušníci HZS Karlovarského kraje, a to nejen ze stanice v chemičce, ale i z jiných stanic. Podniková jednotka sokolovské chemičky je zařazena do plošného pokrytí jednotky požární ochrany na území kraje, to znamená, že je v případě potřeby možné využít tuto jednotku i pro mimořádné události mimo areál.

První společné setkání po dokončené transformaci mezi zástupci vedení podniku, vedení Města Sokolov a vedení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje potvrdilo, že nastavená spolupráce na zajištění požární ochrany uvnitř objektu i v okolí bude pokračovat.

V souvislosti s transformací po personální stránce je aktuálně plně zajištěný početní stav sloužících hasičů v podnikové jednotce. Naopak ale HZS potřebuje doplnit stav o několik výjezdových hasičů, primárně na stanici v Kraslicích. Zájemci mohou kontaktovat pro bližší informace personální oddělení HZS.


Sokolovská chemička Synthomer převzala 1. února 2024 oficiálně odpovědnost za hasičský záchranný sbor podniku a všechny členy stanice Chemické závody. Vedení společnosti Synthomer a.s. ocenilo při slavnostním předání dlouholetou spolupráci a profesionální podporu ze strany Hasičského záchranného sboru Karlovarského kra­je.

Jsme chemický výrobní závod a jedna z předních firem v Karlovarském kraji. Jsme si plně vědomi naší zodpovědnosti vůči obyvatelům města Sokolov a okolních obcí. Chceme být spolehlivým a bezpečným sousedem. Bez interní jednotky hasičského záchranného sboru by to nebylo možné dnes ani do budoucna.

Jejich profesionální přístup a nasazení v rámci případných zásahů uvnitř našeho výrobního areálu i za branami sokolovské chemičky v rámci IZS je pro nás jistotou a zárukou. Rád bych celému HZS Karlovarského kraje poděkoval za jejich profesionální podporu v letech 1996 – 2024. Od 1. února 2024 se hasičská záchranná jednotka vrátí pod správu chemických závodů Sokolov. Rád bych ocenil velmi dobrou spolupráci při přípravě a realizaci přechodu,

říká Ing. Milan Brejchal, MBA, výkonný ředitel a místopředseda správní rady Synthomer a.s.

Před rokem po dohodě s Karlovarským krajem byly zahájeny důkladné přípravy a nastavení spolupráce s HZS Karlovarského kraje. Třicet profesionálů stane členy hasičské záchranné jednotky podniku, tedy zaměstnanci Synthomer a.s. Velitelem jednotky, nově pod hlavičkou Synthomer, bude i nadále zkušený Ing. Michal Zubanič.

Synthomer a.s. dlouhodobě podporuje kvalitní vybavení pro hasičskou jednotku ve svém areálu. V roce 2023 doplnil vozový park nový kombinovaný hasící automobil, jehož hlavní výhodou je možnost provést zásah při kombinaci tří druhů hasiv.

Přečtěte siNový zásahový vůz Scania doplnil vozový park hasičů v sokolovské chemičce Synthomer

Investici v celkové výši více než 10 miliónu Kč uhradila společnost Synthomer. V roce 2021 byla předána nová prvovýjezdová cisterna, kterou rovněž ve výši 7 miliónů Kč financovala sokolovská chemička.

HZS Karlovarského kraje
Sdílet