Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení složek IZS v Hýskově bylo zaměřeno na zásah při destrukci vícepodlažního objektu

Ve středu 10. dubna se v areálu společnosti Spektra v Hýskově uskutečnilo v dopoledních hodinách taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému s tématem destrukce vícepodlažního objektu s větším počtem zraněných osob.

Námětem cvičení byl výbuch nahromaděného plynu uniklého z tlakových lahví v opuštěném objektu nelegálně obývaném skupinou osob, v jehož důsledku došlo k částečnému zřícení budovy. Uvnitř i vně budovy se nacházely zraněné a usmrcené osoby, které bylo nutné nalézt, vyprostit a vynést. Námět cvičení ještě doplňovala přítomnost skupiny osob pod vlivem psychotropních látek, které odmítaly objekt opustit.

Po průzkumu a vyhodnocení hrozícího nebezpečí z dalšího zřícení budovy se hasiči, záchranáři i policisté zapojili do ošetřování zraněných osob. Za využití speciální výškové techniky AZ30 byly zachráněny tři osoby z částí budovy, které byly po zborcení schodišťových ramen nepřístupné. Na pokyn velitele zásahu evakuovala pořádková jednotka policie za použití donucovacích prostředků pět nespolupracujích o­sob.

V rámci námětu vyprošťování zavalených osob ze sutin byla procvičena částečná stabilizace budovy pomocí výdřevy a také postupy vyhledávání osob v sutinách nejen nasazením kynologů se speciálně cvičenýcmi psy, ale i pomocí moderních elektronických zařízení – štěrbinových kamer. Připravena byla také speciální technika Záchranného útvaru HZS ČR, a to sací bagr k efektivnímu transportu sypkých trosek ze sutin.

K procvičení koordinace složek IZS při zásahu byl zřízen štáb velitele zásahu a definován systém spojení za využití společného součinnostního kanálu digitálních radiostanic Matra. K týlovému zajištění byla povolána jednotka sboru dobrovolných hasičů obce předurčená pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. V rámci průběžného monitorování místa zásahu byl nasazen dron.

Celkem se do cvičení zapojila cca 100 cvičících a figurantů.

plk. Ing. Tomáš Hradil
ředitel územního odboru Beroun
Sdílet