Úterý 23. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchyt zásilky, obsahující zdroj ionizujícího záření, byl předmětem taktického cvičen v areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava

Při nakládce balíků do osobního automobilu došlo, vlivem neopatrné manipulace, k poškození zásilky s označením radioaktivní látky (RA), jednalo se o konkrétně o balík s otevřeným zdrojem ionizujícího záření (ZIZ).

Naložené zásilky pak byly dopravovány k celnímu odbavení, přičemž při průjezdu nákladní branou, která je opatřena detekčními rámy, upozorňujícími na výskyt RA, došlo ke spuštění signalizace na přítomnost ZIZ.

Následoval proces odstavení vozidla na nedaleké zpevněné ploše a kontrola balíků v něm uložených. Samotnou kontrolu provedla, v rukavicích, řidička vozidla, která u jednoho z balíků zjistila, že je na povrchu mokrý. Rukavice, kontaminované látkou proto odhodila na zem, přičemž se při jejích svlékání sama, nevědomky, kontaminovala. Protože o této skutečnosti nevěděla, došlo ke kontaminaci rovněž jejího mobilního telefonu, dokumentace a povrchu kabiny vozidla.

Signalizace záchytu ZIZ na vjezdové bráně byla automaticky přenášena na pracoviště Celní správy (CS) sídlící v areálu letiště. Příslušník CS, v souladu s interní směrnicí, měl pak za úkol, na místě záchytu, situaci prověřit.

Po proměření ručním detektorem s potvrzením zvýšené úrovně RA záření informaci o záchytu ZIZ oznámil na Bezpečnostní dispečink letiště, který dále postupoval v souladu s Letištním pohotovostním plánem a vyslal na místo HZS Letiště Ostrava. Cestou Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) si rovněž vyžádal posilové jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK).

Cílem cvičení bylo procvičit součinnost jednotek požární ochrany (JPO) a složek IZS při zásahu s výskytem ZIZ, a také prohloubení dovedností příslušníků a zaměstnanců JPO v obsluze vybraných detekčních přístrojů na RA. Taktického cvičení se kromě jednotek HZS Letiště Ostrava a HZS MSK účastnila také Celní správa České republiky a Útvar bezpečnosti letiště Ostrava a.s.

HZS Moravskoslezského kraje
Sdílet