Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Námětem cvičení hasičů z USAR týmu v Mošnově byla exploze v budově základní školy

Vlivem exploze, která zasáhla objekt bývalé základní školy, došlo k rozsáhlému zřícení budovy, hasiči neměli informace, zda se v době výbuchu mohly v jejích prostorách nacházet nějaké osoby. Výše uvedené bylo předmětem taktického cvičení členů USAR odřadu, konkrétní název pak byl „Vyhledávání a záchrana osob ze staticky narušené budovy“. Celé cvičení pak proběhlo v budově bývalé základní školy v Mošnově.

Třídenní výcvikový blok byl součástí pravidelné odborné přípravy členů vyhledávacího a záchranného odřadu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) tzv. USAR (Urbach search and rescue) a kynologické skupiny Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (ZÚ HZS ČR).

Tématem cvičení bylo vyhledávání a záchrana osob ze zřícených budov a bylo koncipováno jako komplexní odborná příprava členů USAR HZS MSK, zahrnující široké spektrum specifických činností spadajících do běžného rámce působnosti USAR týmů např. při mimořádných událostech v důsledcích zemětřesení či jiných katastrof, kdy dochází ke statickému narušení konstrukcí nebo zřícení budov a je potřeba provést rychlou záchranu osob z těchto objektů.

Hlavním cílem cvičení bylo prohloubení připravenosti členů USAR provádět vysoce specializované činnosti v oblasti vyhledávání a záchrany osob ze zřícených a staticky narušených budov, a to nejen v rámci České republiky, ale také v rámci mezinárodních záchranných operací dle standardů INSARAG.

Členové USAR týmu tak procvičovali nejen postupy a koordinaci činností při mimořádných událostech tohoto rozsahu a charakteru, ale také osvojení dovedností při práci s novými technickými prostředky. Prohlubovali rovněž své znalosti při posuzování bezpečnosti stability konstrukčních prvků. Kynologové se psy, ze ZÚ HZS ČR, prohlubovali rovněž své dovednosti v rámci sutinového vyhledávání zasypaných osob. Hasiči pak prakticky prováděli stabilizaci objektu pomocí podpůrných systémů Paratech, Holmatro a také za pomoci výdřev. Jedním z hlavních úkolů cvičících bylo vyproštění zavalených osob ze sutin zříceného objektu.

Celého cvičení se zúčastnily nejen jednotky požární ochrany HZS MSK z centrální hasičské stanice v Ostravě-Zábřehu, ale také kynologové ze ZÚ HZS ČR se psy atestovanými na sutinové vyhledávání.

HZS Moravskoslezského kraje
Sdílet