Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Svatý Florián otevře veřejnosti některé hasičské stanice ve Středočeském kraji

Na den svatého Floriána, který letos připadá na sobotu 4. května, otevřou středočeští hasiči opět některé ze svých stanic pro veřejnost.

Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do prostor, které jsou jinak veřejnosti zapovězeny. Ne všechny územní odbory naplánovaly návštěvní den právě na sobotu. V některých případech oslaví hasiči svého patrona účastí na akcích spolu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, které mají dlouholetou tradici.

Svatý Florián je patronem všech hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. Je ochráncem před požáry a velkou vodou, a proto představoval v dřívějších dobách běžný a hojně užívaný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí.

Floriánovo „hasičství" je však třeba chápat v symbolickém slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství" jsou výsledkem pozdějších legend. V souvislosti se sv. Floriánem vznikla i celá řada lidových rčení, za všechny uvádíme například: „Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“

HZS Středočeského kraje
Sdílet