Úterý 21. května 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik pražkých letištních hasičů v anglickém Teeside se zaměřil na hašení pod tlakem unikajících hořlavých kapalin, požárů letecké techniky a obslužných letištních zařízení

Na začátku měsíce dubna se celkem 14 zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Letiště Praha zúčastnilo opakovacího výcviku zaměřeného na hašení pod tlakem unikajících hořlavých kapalin, požárů letecké techniky a obslužných letištních zařízení.

Výcvik probíhal v International Fire Training Centre (IFTC), které se nachází v těsné blízkosti mezinárodního letiště Durham Tees Walley ve Velké Británii. IFTC poskytuje hasičské výcviky už od 1981 a díky hojnému využívání zahraničními sbory z celého světa se vypracoval se světovou špičku.

Jedná se také o jeden z mála výcvikových areálů, kde je používaná cvičná těžká pěna v kombinaci s práškem. Najedeme zde 25 tréninkových simulátorů, včetně cvičného trupu letadla pro použití systému průbojného hrotu, ve světě známém jako piercing nozzle (u HZS Letiště Praha ve výbavě Rosenbauer Panther č. 6).

Přečtěte siHasiči na Letišti Václava Havla v Praze mají dva nové Panthery od Rosenbauera

Areál má vlastní vodohospodářský systém se zpětným užitím vody na výcvik. Skupina pražkých letištních hasičů zde strávila 4 dny intenzivního výcviku na věrných kopiích letadel, vysloužilých strojích nebo simulátorech představující leteckou technikou.

Simulátorů na výcvikovém prostoru je celá škála, například:

  • vrtulník Sikorsky CH-53,
  • vrtulník AW109 na heliportu,
  • letadlo kategorie 5 – Bombardier Dash 8,
  • letadlo kategorie 9 – Boeing 777,
  • trup letadla kategorie 10 – Airbus A380,
  • stíhací letoun RAF Jaguár,
  • Cessna 152,
  • HS 121 Trident

a další letištní technika jako cisterny nebo GPU (Ground Power Unit). Mimo leteckou techniku lze nalézt i industriální objekty chemických továren či zásobníky plynu.

Velkou výhodou je, že se na pálení (na rozdíl od zbytku Evropy kde jsou trenažery pouze plynové) používá letecké palivo Jet A1 známý jako kerosin.

Celkové zázemí pro cvičící hasiče je zajištěno v buňkovišti přímo na výcvikovém prostoru, kde nechybí ani buňka s lehkým občerstvením nebo buňka pro debriefing zásahu. Součástí výcviku bylo i zapůjčení tří vozidel.

Jednotka z pražského letiště měla k dispozici dvojici zásahových vozidel Carmichael Cobra 2 a velitelský vůz Peugeot.

Všechny výcviky probíhají tak, že jednotka zaujme postavení s vozidly na začátku výcvikového prostoru, následně instruktoři vytvoří co nejvíce reálnou situaci a podají jednotce hlášení radiostanicí.

Každý hasič má po celou dobu výcviku přidělený izolační dýchací přístroj Dräger. Za jeden den výcviku hasič spotřebuje 3–4 lahve, záleží na náročnosti simulací. Zbytek už je na veliteli a posádkách jak zareagují.

Instruktoři během zásahu vstupují přímo k jednotlivým hasičům s doporučeními jak zlepšit postavení zasahujících hasičů v blízkosti motorů, podvozků, nebo jak zlepšit jejich práci s proudnicemi.

Po zásahu jsou vozidla opět dovybavena hasivy a následuje debriefing, kde se rozebírají taktické postupy popřípadě chyby. Celkově výcvik veden, tak aby jednotka co nejvíce zasahovala podle svých zavedených postupů, popřípadě se navrhují jejich změny nebo možné zlep­šení.

Hasiči jsou po celou dobu výcviku ubytovaní v bývalých kasárnách RAF. Pokoje přípomínají kajutu lodi a jsou pro jednu osobu plně vybaveny vším potřebným. V přízemí budovy se nachazí velká jídelna. Snídaně jsou typicky anglické a je na výběr z více variant, kterou si každý hasič zvolí dle své chuti. Vedle jídelny je plně zařížený bar s kulečníkem a šipkami. Šatny se zásahovými oděvy jsou od ubytování asi 200 metrů. Tam se hasiči převkléknou a pak jsou dopraveni na výcvikový areál.

Poslední odpoledne před odletem jsme navštívili město Darlington, kde nechyběla ani přátelská návštěva u místní profesionální městské jednotky. Hasiči z okresu Darligtonu vyjíždí 2500× ročně a disponují dvěmi výjezdovými družstvy, které vyjíždí na zásahy cisternami Volvo na městském podvozku.

Každá z profesionálních stanic v daném okrese má danou specializaci – my byli ve stanici pro dekontaminaci. Mají i spostu jednotek dobrovolných hasičů, kteří mají Pager a v případě zásahu musí opustit práci a jet s jednotkou k zá­sahu.

Výcvik ARFF (Aircraft Rescue and Fire Fighting), který se zaměřuje především na letecké hašení, musí každy letištní hasiči absolvovat jednou za 5 let.

Sdílet