Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení „Pomoc a podpora 2024“ v Sadské bylo připraveno pro jednotky sboru dobrovolných hasičů předurčených k ochraně obyvatelstva

Ve dnech 26.–27. dubna 2024 uspořádal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje taktické cvičení nazvané „Pomoc a podpora 2024“, které bylo určeno pro jednotky sboru dobrovolných hasičů předurčených k ochraně obyvatelstva a konalo se v Sadské u Nymburka a v jejím okolí.

Hlavním cílem cvičení bylo procvičit a vyzkoušet si různé činnosti, s kterými by se tyto jednotky mohly setkat při týlovém zabezpečování zásahu a při realizaci opatření ochrany obyvatelstva. V rámci cvičení bylo toto realizováno praktickým provedením, ukázkami nebo proškolením.

Jednotky SDH si při cvičení na jednotlivých stanovištích vyzkoušely stavbu různých typů stanů, tankování pohonných hmot na čerpací stanici s použitím karty SSHR, příjem pohonných hmot z tankovacího kontejneru, dále vybavení prostoru pro nouzové ubytování lehátky, spacáky a dekami, stavbu protipovodňové hráze z pytlů plněných pískem, výdej prostředků a materiálu včetně evidence, zajištění a evidenci evakuovaných osob a zajištění osob uvízlých v dopravní koloně.

V rámci cvičení dobrovolní hasiči také absolvovali psychologickou přípravu, seznámili se s vybavením Českého červeného kříže a Záchranné služby Asociace samaritánů ČR, prohlédli si spojový vůz a jeho vybavení, proškolili se v používání radiostanic a byla jim předvedena souprava na dekontaminaci osob.

Poděkování patří hejtmance Petře Peckové a Krajskému úřadu Středočeského kraje za finanční podporu cvičení, městu Sadská za poskytnutí prostor pro cvičení, SSHR za bezplatné uvolnění pohonných hmot, společnosti JUTA za bezplatné poskytnutí protipovodňových pytlů, Českému červenému kříži za zajištění stravy a pití pro cvičící a organizátory a v neposlední řadě všem příslušníkům HZS Středočeského kraje, kteří se podíleli na plánování, přípravě, organizaci a samotné realizaci cvičení.

plk. RNDr. Tomáš Holec
vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Středočeského kraje
Sdílet