Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik odpadní vody ze skládky v Supíkovicích zastavili hasiči sorpčními hady

Hasiči zasahují na skládce komunálního odpadu v obci Supíkovice, kde došlo k úniku odpadní vody do místního potoka.

Provedli natažení sorpčních hadů přes vodní tok a zamezili dalšímu úniku pomocí vykopání havarijních jímek, ze kterých čerpají kalovými čerpadly vodu do fekálních vozů. Ta je převážena ke zpracování do ČOV.

Dle průzkumu na místě, se odpadní voda nedostala do blízké řeky Bělé. Nedošlo k úhynu ryb ani v řece ani v přilehlých rybnících

Na místě hasiči zasahovali s odborem ŽP MěÚ Jeseník, rybáři a majitelem skládky. O této události byli informováni jak starostové obcí, tak i polská strana.

Zasahuje profesionální jednotka z Jeseníku a JSDHO Česká Ves.

HZS Olomouckého kraje
Sdílet