Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Druhý ročník soutěže ve vyprošťování v Kostelci nad Orlicí vyhráli hasiči z Rudné u Prahy

Poslední květnovou sobotu 25. 5. 2024 se Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí stalo dějištěm 2. ročníku Memoriálu kpt. Pavla Šaška ve vyprošťování u dopravních nehod jednotkami SDH obcí.

Na dvou závodních plochách řešilo 10 dobrovolných jednotek scénáře dopravních nehod. V rámci programu se exhibičně představily i dvě jednotky profesionální, a to jednotka HZS KHK z HS Rychnov nad Kněžnou, jako územně příslušná stanice HZS ČR a družstvo HZS JMK z CHS Brno – Lidická, kteří jsou aktuálními mistry ČR mezi jednotkami HZS ČR ve vyprošťování u dopravních nehod.

Pro vyslechnutí hodnocení svého výkonu sudích s oprávněním rozhodcovat tuto oblast požárního sportu přijely z Královéhradec­kého, Středočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje. Po zahájení, kde byla mimo jiné minutou ticha uctěna památka kpt. Pavla Šaška, zdravici hostů z řad vedení města Kostelce nad Orlicí, Královéhradeckého kraje i HZS KHK, byla samotná soutěž zahájena pokusy profesionálních družstev, která se představila právě pro divácké porovnání výkonu hasičů profesionálních a dobrovolných. Průběh memoriálu se lišil především snahou soutěžní klání v maximální možné míře přiblížit realitě. Jednotky tak přijížděly z prostoru izolace družstva mimo náměstí k provedení startovního pokusu zásahovým vozidlem a s materiálem uloženým tak, jako při reálných zásazích.

Věříme, že divácká veřejnost, která na kostelecké náměstí dorazila v hojném počtu, nepoznala rozdíly mezi provedením pokusů jednotkou profesionálních, či jednotkou dobrovolných hasičů. Scénáře připravené rozhodčími byly doplněny překážkami ztěžující stabilitu vozidel či blokující přístupové cesty.

V maximálním možném časovém limitu 20 minut byly hodnoceny oblasti taktického zvládnutí zásahu, technického řešení situace a také stránka poskytnutí předlékařské první pomoci zraněné osobě. Komunikace týmu, dodržení zásad bezpečnosti práce, použití adekvátních technických prostředků, kvalita stabilizace vozidla, splnění stanoveného postupu vyproštění osoby nebo šetrnost vyproštění osoby mimo vozidlo a předání veškerých zjištěných informací o zdravotním stavu rozhodčím. To je jen střídmý výčet oblastí, které měly jednotky možnost diskutovat s rozhodčími v rámci debriefingu po provedení samotného pokusu a dostat tak objektivní zpětnou vazbu zkušenými rozhodčími.

Tato akce byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem, Městem Kostelec na Orlicí a sponzorskými příspěvky místních a regionálních firem – AQUA SERVIS, a.s., Kostelecké lesy s.r.o., WEBONA s.r.o., PINK REALITY s.r.o., JEDLINKSÝ – interiéry s.r.o., Sokol Interiéry, ROS Opočno s.r.o. a firma Charvát a.s.. Konektivitu pro realizaci livestreamového přenosu celé soutěže sponzorsky zajistila firma INDIGO. Technická podpora ze strany Autovrakoviště Josefa Vilímka a manipulační techniky Agroservisu Záměl byla stěžejní a nenahraditelná a velice za ni děkujeme. HZS ČR děkujeme za umožnění účasti sboru rozhodčích a moderátora. Družstva si díky výše jmenovaným sponzorům akce a vystavujícím firmám z oblasti požární ochrany a záchranářské techniky odvážely hodnotné ceny, které využijí při běžné zásahové činnosti. Pro nejlepšího velitele byla připravena zásahová přilba Dräger HPS 3500, pro vítěze kategorie nejlepší zdravotník pak zdravotnický batoh PAX. Družstva si odvážela např. sadu ochranných krytů pro vyprošťování, LED terč pro řízení provozu na pozemních komunikacích, výstražný kužel, stabilizační upínací kurtny a další materiál od sponzorských, a v rámci této akce i vystavujících, firem Firegon, Pro IZS s.r.o., JaGa spol. s r.o. nebo Rescue Profi Academy s vyprošťovacím zařízením Weber. Po dobu konání akce malé návštěvníky zabavil dětský koutek pod taktovkou vedoucích kroužku mladých hasičů kosteleckého sboru.

V konečném součtu bodového hodnocení se vítězi 2. ročníku Memoriálu kpt. Pavla Šaška stalo družstvo JSDH Rudná ze Středočeského kraje. Druhou příčku opět obsadila domácí JSDH Kostelec nad Orlicí z Královéhradeckého kraje a třetí místo patřilo JSDH Letohrad z kraje Pardubického. Putovní pohár pro vítěze předala dcera pana Šaška zatupující celou rodinu. Nejlepším zdravotníkem soutěže se stala zdravotnice JSDH Komárov a nejlepším velitelem soutěžních družstev pak velitel vítězného družstva JSDH Rudná.

Vyprošťování osob u dopravních nehod je vysoce specifickou činností jednotek požární ochrany, které vyžaduje komplexní odbornou přípravu v širokém spektru prováděných činností, což zúčastněné jednotky svými výkony dokazují jak v rámci zásahové činnosti, tak při obdobných soutěžních kláních jako byl Memoriál kpt. Pavla Šaška.

Rádi bychom jménem organizátorů poděkovali divákům za hojnou návštěvnost, rozhodčím, figurantům, technické četě a ostatním organizátorům za jejich celodenní nasazení a soutěžícím družstvům za zájem a chuť se neustále posouvat a připravovat se na reálné poskytnutí technické i zdravotnické pomoci účastníkům dopravních nehod.

Sdílet