Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V areálu bývalého Dolu 9. květen se rozléhalo hlasité psí štěkání, Záchranný útvar cvičil kynology

Ve dnech od 15.-19. května proběhlo pod taktovkou MV-GŘ HZS ČR instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) kynologů složek IZS, jehož logistickou a následně i odbornou stránku zabezpečovali v součinnosti s organizačním týmem hasiči ze Záchranného útvaru HZS ČR.

Ve středu v dopoledních hodinách byla v rámci prověřovacího cvičení ZÚ zahájena výstavba táboru, který pak v průběhu celého IMZ sloužil všem zúčastněným jako ubytovací a sociální zázemí odpovídající reálnému nasazení. IMZ byl zahájen teoretickým blokem přednášek na téma systém zařazení kynologů do USAR odřadu a systém funkce kynologů při mezinárodních záchranných operacích (MZO), který absolvovali kynologové zařazeni na seznam právě pro využití na MZO. Nově nabyté vědomosti si pak ověřili během nočního výcviku při rychlém průzkumu USAR odřadu na reálných sutinách.

V následujících dnech se kynologové se svými psími parťáky střídali po skupinách v blocích zaměřených na teoretické i praktické výcviky na sutinách, na práci záchranářských psů v obzvlášť nebezpečných podmínkách a na práci kynologů na místě zásahu jako skupiny nebo cesta na místo zásahu a komunikace s operačním střediskem HZS ČR. Sobota pak byla věnována přípravě a výcviku práce se psy ve výškách a nad volnou hloubkou, který zabezpečili kolegové z HZS Moravskoslezské­ho kraje.

Zpestřením deštivých dnů byl jednoznačně i reálný výcvik ve společné přepravě kynologů IZS na místo zásahu pomoci nákladních vozidel, kde byla součástí nácviku také komunikace na místě zásahu, seznámení se systémem velení u zásahu, postup kynologů při reálném nasazení, po kterém následovalo celkové vyhodnocení a sdělení výsledku práce kynologické skupiny při mimořádných událostech.

Touto cestou ještě jednou velice děkujeme všem zúčastněným, kteří se podíleli nejen na přípravách tohoto pětidenního IMZ, ale také na organizaci samotné.

Jana Urbancová
tisková mluvčí
ZÚ HZS ČR
Sdílet