Čtvrtek 20. června 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nehoda dvou malých letadel v areálu Letiště Zábřeh v Dolním Benešově byla námětem cvičení složek IZS

Při technických potížích, které nastaly po vzletu letadla došlo k jeho nekontrolovanému pádu na vzletovou plochu. Na ní se ve stejnou chvíli připravovalo ke vzletu jiné, malé letadlo, které bylo padajícím letadlem zasaženo. Pracovník letového provozu letiště, ohlásil nehodu na tísňovou linku 112. Operační středisko hasičů tak vyslalo na místo mimořádné události jednotky požární ochrany a zároveň vyrozumělo operační střediska složek IZS, které na místo mimořádné události vyslaly rovněž síly
a prostředky.

Výše uvedené bylo předmětem taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo v areálu Letiště Zábřeh v Dolním Benešově v úterý 28. 5. 2024.

Trosky dvou malých letadel, ve kterých cestovalo celkem 20 osob včetně posádky, se nacházely na vzletové ploše letiště. Některé osoby se nacházely uvnitř trupu letadla, proto je bylo nutné vyprostit, další se pak nacházely mimo prostory letadel a také pod troskami.

Po příjezdu první složky IZS na místo události, kterou byla hlídka Policie ČR, nahlásil její velitel na operační středisko PČR prvotní informaci o charakteru a rozsahu letecké nehody, požár, který zasáhl motorovou část jednoho z letadel, byl uhašen zaměstnanci letiště ještě před příjezdem složek IZS.

Tyto informace byly dále předány vyslaným složkám IZS. Po příjezdu první JPO převzal její velitel okamžitě velení
u zásahu, stanovil priority, zvolil postup záchranných prací a rozdělil místo zásahu do příslušných zón s charakteristickým nebezpečím.

Ve spolupráci s vedoucím Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje určil místo shromaždiště pro ošetření zraněných osob a organizoval způsob dojezdu dalších složek IZS na místo mimořádné události.

Dalšími činnostmi JPO na místě zásahu pak bylo provedení protipožárních opatření, stabilizace trosek, třídění zraněných metodou START a jejich následný transport.
 Na místo dorazil rovněž řídící důstojník územního odboru, který následně přebral velení zásahu a zřídil štáb.

Po ukončení záchranných prací ze strany JPO asistovali hasiči zdravotníkům na shromaždišti přednemocniční péče a dle pokynu zdravotnického personálu ZZS MSK asistovali při ošetřování raněných.

Po ukončení cvičení proběhlo krátké vyhodnocení, které ukázalo, že složky IZS jsou připraveny na případný ostrý zásah u podobného typu událostí.

Kamila Langerová
tisková mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet