Středa 26. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pražští hasiči cvičili s velkokapacitními čerpadly, zúčastnily se i dobrovolné jednotky

Ve dnech 4. až 6. června opět cvičili pražští hasiči spolu s členy předurčených jednotek sborů dobrovolných hasičů v Komořanech s velkokapacitními čerpadly.

Výcvik byl zaměřen na obsluhu a taktiku nasazení zařízení pro velkokapacitní a velkoobjemové čerpání. Cílem bylo ověření funkčnosti techniky a výcvik stávajících i nových obsluh jak z řad příslušníků HZS hl. m. Prahy, tak i členů předurčených JSDH.

Současně byli s možnostmi a způsoby nasazení specializované techniky seznámeni zástupci dalších subjektů podílejících se na krizové a havarijní připravenosti.

Z nasazené techniky se především jednalo o velkoobjemové čerpadlo MČS 400 Sigma (nasazeno v plovoucí variantě) určené zejména pro odčerpávání povodňových lagun a velkokapacitní čerpadlo HFS Hydrosub 150 Somati nejčastěji využívané pro dálkovou dopravu vody, dále pak motorová kalová čerpadla PH 2400, protipovodňové stěny WWC 120 a 140 a samonosné nádrže na vodu Fireflex 54 m3 a 36 m3.

K usazení čerpadla MČS 400 na vodní hladinu byl nasazen automobilový jeřáb LIEBHERR a zázemí pro lektory i cvičící zajistil týlový kontejner.

Část této techniky je pořízena Správou státních hmotných rezerv ČR a svěřena do tzv. ochraňování HZS hl. m. Prahy. Další část techniky byla pořízena s podporou Fondu EU.

mjr. PhDr. Michal Friedrich
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
vedoucí pracoviště krizového řízení
Sdílet