Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Historicky první výcvik hasičů v prostředí s reálnou kontaminací radioaktivními látkami se konal nedaleko Mimoně

Ve dnech 12. – 14. a 19. – 21. 6. 2024 proběhl ve výcvikovém a experimentálním polygonu Institutu ochrany obyvatelstva nedaleko Mimoně historicky první výcvik jednotek požární ochrany v prostředí s reálnou kontaminací radioaktivními látkami.

Kurz probíhal v úzké spolupráci s 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky z Liberce, který zajistil zdroj kontaminace a ve spolupráci s odborníky z IOO zde zřídili přechodné sledované pásmo, v němž pomocí radionuklidu s krátkým poločasem přeměny kontaminovali plochu přibližně 400 m2.

První část týdne patřila vždy vojákům, kteří zde pro prováděli výcvik jak jednotek AČR, tak i zahraničních jednotek z NATO v rámci velkého cvičení Coronat Mask 2024. Hasiči měli prostor k dispozici vždy od středy odpoledne do pátku a čas jim určený se snažili využít na maximum.

První týden patřil výjezdovým hasičům, kdy se zde vystřídali zástupci ze všech 14 HZS krajů. Hlavním cílem cvičení bylo vyzkoušet si práci v prostředí s reálnou kontaminací radioaktivními látkami, posílit interoperabilitu a v neposlední řadě sdílet zkušenosti a postupy.

Každý kraj na cvičení vyslal trojici hasičů, jež měli možnost vyzkoušet si činnosti, které jim v případě tohoto typu zásahu ukládá Bojový řád JPO. Těmito činnostmi jsou hlavně vytyčování nebezpečných oblastí a vyhledávání hot-spotů (míst s vysokou hodnotou radiace).

Druhá část hasičů, tentokrát z krajů, na jejichž území se nachází jaderné elektrárny (Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský), ze záchranného útvaru v Hlučíně a ze záchranných rot v Jihlavě a Zbirohu, zajišťovala rozvinutí a třísměnný chod dekontaminačního stanoviště.

Tito hasiči měli na starosti především pečlivou kontrolu kontaminace příslušníků vracejících se z kontaminované oblasti a v případě nálezu skutečné kontaminace, provedení dekontaminace a následné kontroly její účinnosti. Pomoc při vysvlékání osobních ochranných prostředků je pak již dobře nacvičenou samozřejmostí.

Druhý týden patřil především specialistům z výjezdových skupin chemických laboratoří HZS ČR, kteří se v zóně vytyčené prvosledovými jednotkami věnovali plnění sofistikovaněj­ších úkolů.

Mezi tyto činnosti patří zejména:

  • kontrola činností provedených předchozími jednotkami, které mají pouze základní vybavení
  • detekce přítomnosti všech typů kontaminace
  • identifikace radionuklidů pomocí přenosných gama spektrometrů
  • odběr vzorků a jejich zpracování v mobilní laboratoři
  • odběr vzorků vody po dekontaminaci

Zejména poslední uvedená činnost je relativně složitá a oproti „běžným“ chemickým vzorkům má svá jistá specifika, která si zde mohli specialisté v reálných podmínkách vyzkoušet, stejně jako transport vzorků přes dekontaminační stanoviště. Vzorky byly v mobilní laboratoři následně analyzovány, aby se potvrdily všechny informace získané při terénním průzkumu.

Vedle hasičů z našich laboratoří se tohoto unikátního cvičení zúčastnili i zástupci mobilní skupiny radiační monitorovací sítě Celní správy, Policie ČR a v neposlední řadě i mobilní skupina Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO), která celou radiační monitorovací síť metodicky řídí.

Poslední den činnosti v kontaminovaném prostředí pak patřil moderním bezpilotním prostředkům schopných nést zařízení pro detekci a identifikaci radionuklidů. Vedle odborníků z radiometrické laboratoře, kteří zde testovali svůj nový detektor DronesG-mini se této unikátní akce zúčastnili i odborníci z Armády ČR, Českého metrologického institutu a firmy NUVIA se svými nově vyvíjenými detektory, firma Modelárna LIAZ a zástupci SÚRO, kteří jsou zodpovědní za letecké monitorování radiační situace na území ČR a mají v této oblasti bohaté zkušenosti.

Do cvičení se v různých rolích zapojilo přes 100 hasičů, kteří tak měli jedinečnou možnost vyzkoušet si v reálných podmínkách řadu činností, které doposud trénovali „nasucho“. Všichni zúčastnění se tak výrazně posunuli v připravenosti na řešení tohoto typu událostí, u kterých si všichni přejeme, aby nikdy nenastaly, ale podle hesla „štěstí přeje připraveným“ se připravujeme i na to nejhorší.

Sdílet