Sobota 29. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Republikový přebor ve futsalu

V rámci fyzické přípravy příslušníků HZS ČR se uskuteční republikový přebor ve futsalu profesionálních hasičů.

Turnaj proběhne ve dvou sportovních halách podle Pravidel futsalu s menšími úpravami.

Pořadatel : HSK Ústí n. Orlicí spolu s HZS PAk, územního odboru Ústí n. Orlicí

Datum konání turnaje : 28. – 29.10. 2004

Místo konání turnaje : Vysoké Mýto – Integrovaná škola Technická – prezence,
ubytování, strava
městské sportovní haly ve Vysokém Mýtě a Chocni

Zahájení turnaje : 28.10.04 v 8.45 hod.

Startovné : 1.000 Kč družstvo

Prezence : 28.10.04 v 7.30 hod. ve Vysokém Mýtě – Integrovaná škola Technická
por.Ing.Iva Hraníčková
npor.Pavel Zámečník

Hrací systém: bude vytvořen dle došlých přihlášek. Pravděpodobně 2 skup., v každé hale jedna. Ve skupinách hraje každý s každým. Druhý den se hraje vyřazovacím způsobem.

Ukončení turnaje : 29.10.04 ve 14.00 hod. ve sportovní hale ve Vysokém Mýtě
Turnaj proběhne za účasti max. 14 družstev. Právo účasti mají přednostně výběry krajů a družstvo domácí HZS PAk územní odbor Ústí n. Orlicí.


Organizační pracovníci : mjr.Ing. Libor Dušek
nprap.Jaroslav Kalous
npor.Ing. Michal Brejtr
strm.Daniel Bříza
kpt.Jan Kalista
prap.Ladislav Hájek
npor.Pavel Zámečník

Rozhodčí : kvalifikovaní rozhodčí futsalu
Zdravotní služba : RZA Vys. Mýto
Ředitel turnaje : plk.Ing.Jan Kroulík

Ceny: každé družstvo obdrží cenu.

Přihlášky : zasílat nejpozději do 15. 10. 2004 na fax:465523581 nebo e-mail Zamecnik.P@seznam.cz , mobil 606525410
Na přihlášce bude max.počet osob 12. (včetně řidičů,ved.dr­.,atd.) a závazný požadavek na nocleh.
Každý vedoucí družstva si připraví soupisku osob pro nocleh.

Ubytování: na základě závazných přihlášek zabezpečí pořadatel proti hotovému zaplacení – 120 Kč /noc

Stravování: zajištěno za úhradu v rozsahu 1× večeře, 1× snídaně, 2× oběd = 210 Kč
Technická ustanovení


1. Pravidla – hraje se podle platných pravidel futsalu s vyjímkou:
pravidla 8 doba trvání hry
pravidlo 14 akumulované chyby

2. Složení družstva – max. 12 členů (včetně vedoucího dr., řidiče, trenéra)

3. Systém soutěže – ve dvou skupinách každý s každým 2 × 12 minut. Do finálové skupiny postupují vždy první čtyři ze skupiny. Zde se hraje vyřazovacím systémem.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit systém soutěže podle aktuálních podmínek při losování resp. došlých přihlášek.

4. Losování – veřejné dne 28. 10. 2004 v 8.15 hod.

5. Časový program – 28.10.04 7.30 – 8.15 presence
8.15 losování
8.30 zahájení turnaje
8.45 – 19.00 utkání ve skupinách
11.30 – 12.30 oběd
18.00 – 19.30 večeře

29.10.04 7.00 – 8.00 snídaně
8.00 – 13.45 finálová utkání
11.30 – 13.00 oběd
13.45 – 14.00 ukončení přeboru

Důležité! Zaslání přihlášek po uvedeném termínu na tyto nebude brán zřetel. V den zahájení turnaje nebude žádná čekací doba na opozdilé družstva. V tomto případě bude družstvo kontumováno v poměru 0 – 5.
Při prezenci bude od vedoucích družstev vybíráno startovné + nocležné a stravné v počtu nahlášených příslušníků na přihlášce.Přihláška…………………………………­…………………………………………………­..přihlašuje
(organizace)


družstvo v počtu …………………………………­………………………………

na soutěž ………………………………… …………………………………
(název soutěže) (místo a datum konání)


ubytování požadování na dny …………………………………­………………..Vedoucí družstva:…………………­…………..

Trenér:……………………­……………………

Řidič:……………………­……………………..V………………………………………… dne……………………………………

Podpis – razítkof
Sdílet