Čtvrtek 20. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velká cena Rokycan

Vítězem ,,Velké ceny města Rokycan ve vyprošťování a poskytování přednemocničního ošetření zraněným při dopravních nehodách“ se stali hasiči a zdravotníci z Berouna.

Město Rokycany, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany a Policie České republiky, okresní ředitelství Rokycany, za přispění sponzorů jako jsou Plzeňský Prazdroj, Global Logistics, SMS Rokycany, Ing. Matas – Slévárna Strašice, spol. s.r.o. a Výzbrojna požární ochrany a.s., pořádal v pátek 24. září 2004 na náměstí T.G. Masaryka v Rokycanech ,,Den integrovaného záchranného systému“. Po celou dobu jeho trvání měli účastníci možnost si prohlédnout techniku Policie ČR, ZZS, 73. Záchranné výcvikové základny Rakovník, Letecké záchranné služby Plzeň – Líně, HZS a hosta ze SRN THW Chemnitz. Program zahájila ukázka práce psovodů Policie ČR a ukázka zásahové jednotky Policie ČR. Následoval slavnostní nástup soutěžních posádek profesionálních hasičů a zdravotníků pro ,,Velkou cenu města Rokycan ve vyprošťování a poskytování přednemocničního ošetření zraněným při dopravních nehodách“ a vystoupení mažoretek Základní umělecké školy Rokycany. Den IZS a soutěž zahájil za účasti mnoha hostů starosta města Ing. Jan Baloun. Samotná soutěž probíhala na náměstí od 11.00 do 14.30 hodin. Hned dvakrát předvedli své umění také armádní záchranáři, kteří předvedli záchranu osoby ze střechy obchodního střediska Ždár pomocí vrtulníku Sokol.
Součástí ,,Dne integrovaného záchranného sytému“, jak je výše uvedeno, byla také ,,Velká cena města Rokycany ve vyprošťování a poskytování přednemocničního ošetření zraněným při dopravních nehodách“, kterou pořádal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZS), územní odbor HZS Rokycany ve spolupráci s Plzeňským krajem a městem Rokycany, za přispění Ambulance Meditrans s.r.o. Místem konání bylo tradičně náměstí T. G. Masaryka v Rokycanech. Do soutěže bylo přihlášeno celkem deset soutěžních družstev zdravotních záchranářů a profesionálních hasičů. Soutěže se z každého přihlášeného okresu zúčastnilo vždy čtyřčlenné družstvo příslušníků HZS a tříčlenné družstvo ZZS. Dvě družstva, jedno se ZZS Rokycany a druhé se ZZS Prachatice a Vlčice, přihlásil územní odbor HZS Rokycany, po jednom družstvu přihlásily územní odbor HZS Plzeň společně se ZZS Plzeň, územní odbor HZS Plzeň-jih společně se ZZS Přeštice, územní odbor HZS Klatovy společně se ZZS Klatovy, územní odbor HZS Rakovník a ZZS Rakovník, územní odbor HZS Beroun a ZZS Beroun, územní odbor HZS Cheb a ZZS Cheb, územní odbor HZS Tachov a ZZS Tachov a územní odbor HZS Domažlice a ZZS Domažlice. Úkolem řidičů obou vozidel byl v první fázi jakýsi slalom mezi čtyřmi kužely vzdálenými od sebe jedenáct metrů na trati dlouhé cca 100 metrů. Na trať obě posádky mohli tentokrát vyrazit i současně. Úkolem hasičů bylo řádné projetí trasy, zajištění místa a vozidla, provedení hasebního zásahu, řádné odstranění střechy z vozidla, předního a zadního skla aj., zkrátka zpřístupnění vozidla pro zdravotníky a vytvoření cesty pro vyproštění zraněných. Hasiči museli dále naložit zraněné do vozidla ZZS a uzavřít dveře. Po posledně jmenovaném úkonu a zdvižení ruky velitele zásahu z řad HZS se také zastavil čas časoměřičů. Pokud jde o zdravotníky, i oni museli po projetí tratě nejprve bezpečně odstavit a zajistit své vozidlo. Poté se museli dohodnout s velitelem zasahujících hasičů na postupu úkonů, provést neodkladné život zachraňující postupy, připravit a provést vyproštění zraněných osob, navrhnout terapii aj. Nutno doplnit, že pořadatelé připravili pro soutěžící zdravotníky ta nejrůznější zranění, jednalo se například o tupé poranění lbi spojené s bezvědomím, tržnou ránou hlavy, zhmoždění krční páteře, mozkolebeční poranění s krvácením z měkkých tkání s bezvědomím, zlomeninu bérce, otřes mozku, otevřené poranění dutiny břišní, otevřenou zlomeninu předloktí aj. Časový limit pro splnění úkolu pro hasiče i zdravotníky byl 20 minut. Hodnotilo se vedení a organizace prací a vzájemná spolupráce obou složek integrovaného záchranného systému. Vozidlo, z kterého se zranění vyprošťovali, bylo proti minulým ročníkům ,,Velké ceny Rokycan ve vyprošťování a poskytování přednemocničního ošetření zraněným při dopravních nehodách“ převráceno na pravý bok.
A nyní k hodnocení. Rozhodčí a hodnotitelské komise hodnotili samostatně výkon zdravotníků a výkon hasičů a určovali i pořadí v obou kategoriích. Celkový vítěz soutěže integrovaného záchranného systému pak byl určen součtem bodů z obou disciplín. Vítězové všech tří soutěží kromě cen obdrželi i poháry. Pohár v kategorii IZS věnoval starosta města Rokycan Ing. Jan Baloun, pohár pro vítěze soutěže HZS krajský ředitel HZS Plzeňského kraje pplk. Ing. Jaroslav Salivar a pohár pro vítěze soutěže ZZS hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann. Ti také předávali ceny i na slavnostním vyhodnocení soutěže v restauraci Střelnice, jehož součástí bylo i společenské posezení s harmonikou Oldřicha Loukoty a krátký rozbor nejčastěji se opakujících nedostatků provedený rozhodčími. Vítězem soutěže IZS se stalo družstvo HZS a ZZS Beroun, druhé místo obsadilo družstvo HZS Rokycany a ZZS Prachatice – Vlčice a třetí družstvo HZS a ZZS Rokycany. V kategorii HZS zvítězil HZS Beroun, před HZS Rokycany (soutěžil společně s posádkou ZZS Rokycany a HZS Rokycany) před druhým družstvem HZS Rokycany. Rovněž soutěž ZZS vyhrála ZZS Beroun před ZZS Prachatice – Vlčice a ZZS Rokycany. Soutěž moderoval jako v předcházejících ročnících František Vaško.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
FOTO: npor.Ing.Tomáš Hra­dil
Sdílet