Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zvon Míru v Roveretu

Již druhým rokem v Pyšelích slavíme vznik republiky hlasy zvonů. 28.října v 21h. na pět minut rozezníme dva zvony na paměť všech obětí 1.světové války a vzniku samostatného Československa .Svým vyzváněním se přidáme i my k akci Zvon Míru v Roveretu.

V celé naší zemi,v každé i sebemenší osadě a vesničce jsou pomníky obětem první a druhé světové války.Každá rodina byla v minulosti poznamenána ztrátou někoho blízkého.Na mnoha pomnících jsou jména i několika mužů s jedním příjmením.V mi­nulosti jsme si připomínaly pouze období druhé světové války.Musíme si však přiznat,že nejtěžší ztráty na lidských životech zažil náš národ v první válce,kdy jako součást Rakouskouherské monarchie se přímo podílel na válečných akcích.Všeobecná mobilizace postihla mnoho generací našich mužů.Statisíce se jich již nikdy do své vlasti nevrátily.Spočívají v masových hrobech na všech bojištích v Evropě a Asii.Někde jsou postaveny pomníky a kříže,kladou se věnce,jinde není místo jejich odpočinku ani patrné,zapome­nuté,poničené,ztra­cené v krajině.
V severní Itálii v okolí města Rovereta (20km od jezera Lago di Garda) probíhaly kruté boje s těžkými ztrátami na obou stranách linie.Českoslo­venská legie bojující na italské straně měla takové počty obětí,že Italové s úctou dodnes vzpomínají na naše padlé.Na jejich paměť ve výroční den našeho státu 28.října každý rok rozeznívají v 21h Zvon míru 200 údery.Jeho zvuk se nese celým údolím a odráží se od okolních hor v místech kde probíhaly boje.
Na hradě v Roveretu bylo podepsáno příměří 29.října 1918 .Dnes je zde Válečné muzeum,kde i naši vojáci mají svou expozici.Místní farář Don Rosaro navrhl,aby byl ze zbytků zbraní ,které zůstaly na okolních polích a v lesích,ulit zvon.Ten by svým hlasem uctíval památku všech obětí války.První a posléze i druhý zvon praskl.Dnes je na návrší zvon třetí ,odborně ulitý v jižní Itálii.Je považován za největší funkční zvon světa s výškou 3,36 m,průměrem 3,21m a hmotností 22,6t.Jeho srdce váží 600kg.Po svém odlití v roce 1924 byl osazen na věží roveretského hradu,která pod jeho vahou začala praskat.V roce 1965 byl proto přemístěn na návrší nad městem.Je zavěšen na ocelové konstrukci a v jeho okolí stojí 114 stožáru s vlajkami států,které se podílely na tvorbě tohoto zvonu.
Díky putovní výstavě o čs.legiích v Itálii,která byla v roce 1998 zahájena v Oderzu a posléze převezena do Prahy ,tak jsme se i u nás dozvěděli o tomto zvonu.Fotografie ,informace a jiné materiály k této výstavě shromáždil dr.Eugenio Bucciol během dvouletého studia v archivech ve Vídni a Itálii.Na přednáškách PhDr.Zlaty Fořtové vznikla myšlenka,připojit se k zahraniční poctě i u nás. V roce 2001 byla tato myšlenka realizována pod názvem „Říčanská výzva“.Vyzývá k této akci další místa v celé naší zemi.V loňském roce ozdobilo večerní zvonění například Prahu Libeň a Řepy,Telč,Vrchlabí atd .
Vyzýváme všechny hasičské sbory v naší zemi k zapojení do této akce.Vždyť v každém městě, vesničce je kostel nebo zvonička,na mnohé se již mnoho let nezvonilo.Proč je v tomto roce nerozeznít a tak si vzpomenout na padlé legionáře,z nichž mnozí byli zakládající členové našich hasičských sborů.Vzdejme jim tím hold a založme novou tradici k 28.říjnu ,našemu státnímu svátku.Vždyť hlas zvonu nás doprovází již stovky let,zněl na rozloučenou při odchodu vojáků ,oslavoval jejich návrat,vyzváněl na poplach při požárech a v případě nebezpečí.Rozez­nějme je i dnes slavnostně.
Pokud se připojíte k této akci,dejte nám o sobě vědět.
E-mail : Kostrhoun.Ebert@seznam.cz
Pramen : materiály od PhDr. Zlaty Fořtové
SDH Pyšely
Jan Kostrhoun
Sdílet