Čtvrtek 20. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Autobusy Karosa v hasičské a sanitní úpravě

Bývalé linkové autobusy Karosa C 734 a B 731 tak,jak je neznáte.

Na žádost našich čtenářů přinášíme slíbený článek o hasičském autobusu Karosa C 734, který je zařazen ve výjezdu u drážních hasičů na HS 1 Chodovská v hl.m.Praze.Po­dobné autobusy jsou dále ve výjezdu u HZS ČD Ústí na Labem a v Olomouci.To jsou však typy LC 736,,zájezďáky,,.

Pražský autobus se od nich liší na první pohled tím,že má druhé dveře v prostřední části a ty jsou dvoukřídlé.Zá­jezdové busy je mají v zadní části a jsou jednokřídlé.Další rozdíl je v řešení interiéru.Pražský bus má větší zadní prostor,je to dáno dveřmi uprostřed vozidla.Přímo vzadu nad motorem jsou v něm vytvořené skříně na přepravu požárního vybavení.Ty jsou větší než v zájezdových busech a tím je dána i menší hlučnost motoru uvnitř.Po levé straně se nachází dřez a napevno přidělaná rychlovarná konvice.Pod ní je další úložný prostor.Na pravé straně jsou další kuchyňské potřeby(mikrovlnka atd.) a pod nimi také úložný prostor.Dále jsou po obou stranách zadní části vozu dvě palandová lůžka pro odpočinek příslušníků při déletrvajícím zásahu.

Zadní prostor je od přední části,kde jsou sedačky oddělen stěnou a dveřmi.Za stěnou v přední části naproti druhým dveří se nachází stolek s dalším úložným prostorem.Pak následují po obou stranách tzv.čtyřky se skládacím stolečkem uprostřed každé z nich.Dále jsou klasické dvojsedačky jako v normálním linkovém autobusu.Podlaha je u nich zvýšená pouze na blatnících,zá­jezdové busy jí mají zvýšenou po celé délce přední části.Pražský bus je určen pro celkem 20 cestujících a řidiče.V prostoru palubní desky je umístěno ovládání zvukového výstražného zařízení od firmy Federal Signal a dále řezač pasů.Jinou stálou výbavu ještě kromě elektrocentrály autobus nemá.Ústecký ,,zájezďák,, má výbavu totožnou s našim,jen má navíc video,TV,rádio a jestli se dobře pamatuji,tak má i lednici,je ve verzi Lux.Olomoucký bus jsem viděl pouze před jeho přestavbou.Další úložné prostory jsou pod podlahou autobusu.

Všechny tři autobusy jsou zakoupeny za nízkou cenu kvůli jejich tehdejšímu poměrně hroznému technickému stavu,dnes po rekonstrukci a přestavbě by je bývalí majitelé jistě nepoznali.Náš pražský byl upraven jako první z nich,tudíž na ostatních jsou již vychytány mouchy…A jak jsem měl možnost hovořit s představiteli jiných HZS,ať už státních či podnikových,tak se jim takový autobus moc líbí a uvažují též o jeho pořízení.V současné době autobus vlastní několik sborů,asi nejhezčí má HZS MSK ÚO Ostrava,je to nová Karosa v té pěkné svítivé barvě.Je ale jen vybaven sedačkami,což snižuje možnost jeho použití.Alespoň tak jsem ho viděl.

Jestli tomu tak není,jistě mě někdo rád opraví.Naše drážní autobusy mají širokou možnost použití.Ať už jako místnost odpočinku při déle trvajících zásazích,či na přepravu nejrůznějšího požárního vybavení.Tím,že je v nich voda,elektrocen­trála a další věci,jsme naprosto soběstační a nemusíme spoléhat na vnější zdroje.Z největších zásahů,kde byl autobus nasazen zde zmíním povodně v roce 2002,když byla naše pražská HS nasazena při záchranných pracích v Českých Budějovicích a letošní MS v ledním hokeji.Náš sbor zajišťoval vzhledem k blízkosti SAZKA ARÉNY bezpečnost železniční stanice Praha-Libeň a jejího bezprostředního okolí,kde byla velká koncentrace cestujících-fandů a také na toto nádraží dorazila z Ostravy mužstva USA a Dánska.Autobus byl na stálo dislokován přímo v žst.,kde vlastně tvořil pobočnou hasičskou stanici,na které bylo k výjezdu připraveno jedno družstvo s cisternou a chemickým vozem.V tomto roce byl také autobus nasazen jako týlový při několik dní trvajícím vyprošťování bagru za pomoci našeho tanku VT-55A ze zatopeného lomu u Brandýsa nad Labem.

Tam náš sbor spolupracoval s dalším HZSP a to s Hasiči Dekonta.
Nato,že jsem si říkal z počátku a to nejen já,k čemu nám autobus vlastně bude sloužit,se přišlo velmi rychle.Po několika déle trvajících zásazích si naší činnost bez něj nedovedu již představit.Je to opravdu užitečný kus mobilní požární techniky.Nemá sice moc výjezdů jako jiné vozy,přesto je však pro nás dnes již nezbytné ho vlastnit.
Dále Vám představuji autobus Karosa C 734 pro změnu v sanitní úpravě,jak ho používá soukromá záchranná služba Trans Hospital.Je určen především pro zásahy typu hromadné havárie,živelné pohromy atd.Ty se naštěstí nekonají často,tak bus slouží k zajištění zdravotnické asistence při kulturních a společenských akcí,kde je velký počet lidí(př.loňský koncert Rolling Stones).Je vybaven stejně jako běžné sanitní vozy RLP,akorát je krapet větší…

Je v něm celkem šest lůžek pro raněné,z toho dvě pro akutní stavy(JIP).Zdra­votnická osádka má v něm samozřejmě i své zázemí včetně malé kuchyně,TV atd.Autobus byl vyroben již v roce 1982.ZZS Trans Hospital pod vedením jejího ředitele pana Bulíčka si provedla po předchozím povolení od firmy Karosa jeho přestavbu na sanitní verzi svépomocí.Nutno dodat,že se jim to opravdu moc povedlo.
A jako poslední bych Vám rád představil autobus Karosa B 731.04 výrobního čísla 11 668/1985 s automatickou dvoustupňovou převodovkou Praga v úpravě na DA.Jedná se o bývalý městský linkový autobus,který byl používán DP hl.m.Prahy.

Do provozu s cestujícími byl dán v květnu 1985.V roce 1990 byl z linkového provozu vyřazen a poté přestavěn na hasičský.Přestavba spočívala v odstranění sedaček,umístění požárního vybavení a změně laku.Jako požární vybavení v něm je umístěna stříkačka PS 12 s veškerým příslušenstvím,dále RHP CO 2 a 250 kg práškový hasící přístroj.Tento autobus je jediný svého druhu,k dalším přestavbám autobusů na hasičské provedení nedošlo.Požární ochrana objektů garáží DP poté byla řešena klasickým automobilem DVS 12-Avia A-31,nebo vozy CAS 25 Škoda 706.Tento hasičský autobus byl po přestavbě přidělen do garáží Praha Libeň a po jejich zrušení v roce 1994 byl převeden do garáží Dejvice,kde je spolu s vozem DA-Avia A-31 dodnes.
Typ Karosa B 731.04(atmosférák) je v ČR v linkovém provozu používán jen výjimečně,jeden jeho exponát je ve sbírkách muzea MHD v bývalé vozovně Praha Střešovice.


Závěrem bych snad už jen dodal,že autobusy se pomalu stávají nezbytnou technikou v rámci IZS.V zahraničí je jejich používání v rámci záchranných činností běžné už mnoho let,používá se tam mnohem více typů autobusů.A to jako štábní podpora,evakuační vozy,sanitní vozy,záchranářské speciály,komu­nikační centrum a v neposlední řadě i jako hasící vozy.Nejvíce informací a fotografií se mi podařilo sehnat o sanitních autobusech,které používají německé profesionální hasičské sbory.Označují je jako Großraumkranken­transportwagen-GKTW a Großraum-Rettungswagen GRTW(volný překlad-velkokapacitní transportní vozidlo raněných a velkokapacitní záchranné vozidlo-sanitka).Používají pro ně nejčastěji podvozky Mercedes a Man.

Stručná TTD autobusů Karosa

Výrobce : Karosa Vysoké Mýto
Délka : 11 m
Šířka : 2.5 m
Výška : 3.165 m
Rozvor : 5.6 m


Pro Požáry.cz Václav Porkát HZS ČD Praha

Poděkování za pomoc při vzniku článku: p.B.Bulíček-Trans Hospital
p.ing.P.Bechyně-Citybus.cz

Sdílet