Sobota 22. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení jednotek SDH v Polničce

„Požár“ lisovny plastů v obci Polnička.

V sobotu 3.10. 2004 byl na operační středisko HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou nahlášen požár lisovny plastů v obci Polnička, které vyhlásilo poplach místní jednotce SDH Polnička (zařazená jako JPO III) a jednotce SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek (zařazená jako JPO II). Na místo se dostavily jednotky s technikou CAS16 Mercedes Benz, CAS 25 Škoda RTHP, Praga V3S a Avia A 31. Jako první byl proveden průzkum objektu tvořený dvěma dvoučlennými průzkumnými skupinami v dýchací technice a bylo zjištěno že se jedná naštěstí pouze o námětové taktické cvičení. Během průzkumu byly nalezeny 3 tlakové nádoby a proto bylo nařízeno jejich okamžité ochlazovaní vodou a vyhlášeno nebezpečí v místě zásahu.Dále byla utvořená dálková doprava vody z místního rybníka na doplňování cisteren a hašení střechy objektu dvěmi útočnými proudy. Po ochlazení tlakových nádob bylo rozhodnuto jejich vynesení z objektu a bylo prováděno jejich další ochlazování. V místě zásahu byl dále nasazen přetlakový ventilátor na odvětrání zakouřených prostor. Průzkum dále zjistil v jedné z uzamčených místností pohyb, proto bylo rozhodnuto dveře otevřít za použití motorové pily. Zde byl nalezen muž, který se nadýchal zplodin hoření. Za pomocí nosítek byl transportován z objektu ven, kde mu byla poskytnuta první před lékařská pomoc. Zhruba po půl hodině od příjezdu první jednotky byla provedena lokalizace a následná likvidace požáru.
Poté následovalo vyhodnocení námětového cvičení, kterého se zúčastnily celkem dvě jednotky s 5-ti družstvy. .Cvičení bylo zhodnoceno jako velice zdařilé, až na pár menších nedostatků. Velké poděkování patří za přípravu a námět cvičení veliteli SDH Polnička Jiřímu Průžovi, což ve svém vystoupení ocenili přihlížející starosta obce Polnička Bohumil Cempírek a místostarosta Luboš Zeman. Poděkování patří i všem členům SDH obcí, kteří se cvičení zúčastnili.


Text: Tomáš Entlicher
Foto: Luboš Zeman
Sdílet