Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

„Požár“ nádrže hořlavých kapalin

Požár nádrže hořlavých kapalin v objektu ČEPRO, a.s. Praha v Cerekvici nad Bystřicí – Námětové cvičení složek integrovaného záchranného systému Královéhradec­kého kraje

Dne 6. října 2004 v 9.00 hod. byl na operační středisko hasičů v Hradci Králové nahlášen požár hořlavých kapalin v jedné z nádrží firmy ČEPRO, a.s. Praha v Cerekvici nad Bystřicí. Jednalo se o námětové cvičení složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje.
Cvičení se zúčastnily složky:
HZS Královéhradeckého kraje – Hradec Králové (centrální požární stanice Hradec Králové, požární stanice Nový Bydžov),
HZS Královéhradeckého kraje – územní odbor Jičín (požární stanice Jičín, požární stanice Hořice),
HZS Královéhradeckého kraje – územní odbor Náchod (požární stanice Jaroměř),
HZS Královéhradeckého kraje – územní odbor Trutnov (požární stanice Dvůr Králové nad Labem),
HZS podniku Čepro,
HZS podniku Kaučuk Kralupy,
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,
Policie ČR.

Tématem cvičení bylo zdolávání požáru hořlavé kapaliny III. třídy nebezpečnosti v nadzemní nádrži o objemu 10.000 m3, která je uložena v nepropustné jímce. Požárem byla poškozena střecha nádrže, složena ze skládaných plechů tvořící výfukovou plochu. Zároveň byl poškozen i plášť nádrže a požár zasáhl nádrž i jímku.
Došlo k poškození stabilního hasícího zařízení na hašení nádrže a jímky. Hašení a chlazení hořící nádrže a chlazení sousední nádrže bylo prováděno za pomocí stabilního chladícího zařízení a proudů. Hasiči zasahovali za použití ochranných obleků proti sálavému teplu a dýchací techniky.
Hasiči museli evakuovat všechny osoby pracující v areálu. K zachycení případného úniku kontaminovaných vod do dešťové kanalizace byly vytvořeny norné stěny pod mosty řeky Bystřice. úniOsoby, pracující v areálu, byly evakuovány. Z preventivních důvodů dojde k vytvoření norných stěn pod mosty řeky Bystřice k zachycení případného úniku kontaminovaných vod do dešťové kanalizace.
Cílem cvičení bylo procvičení zaměstnanců jednotek Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) podniku, jednotek požární ochrany Královéhradeckého kraje při zásahu na požár velkokapacitních zásobníků pohonných hmot a ověření koordinace složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), dále prohloubit součinnost mezi jednotkami při požáru ropných látek a prověření plánu svolání vedoucích hospodářských pracovníků dle „Plánu opatření pro případ havárie“ a „Vnitřního havarijního plánu“.

nstržm. Martina Žahourková
tisková mluvčí, HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet