Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná příprava velitelů JSDH hl.m. Prahy

V sobotu 16. října 2004 proběhla na požární stanici 5 v Praze-Strašnicích další odborná stáž v rámci cyklické přípravy velitelů JSDH hl.m. Prahy.

Tématem úvodní přednášky bylo havarijní plánování. Mjr. ing. František Votava představil činnost analytického oddělení odboru ochrany obyvatelstva a plánování HZS hl.m. Prahy. Informoval o zákonu 353/99 Sb. o prevenci havárií způsobených vybranými chemickými látkami. Seznámil velitele JSDH s rozmístěním nejrizikovějších objektů z hlediska možnosti úniku toxických látek nebo výbuchu na území hlavního města. Dále se věnoval problematice hygienické očisty a dekontaminace osob a techniky při mimořádných událostech.

Následovala prezentace firmy VESTA-AUTO, která se zabývá přestavbami speciálních vozidel. Firma VESTA přivezla do Strašnic na ukázku modernizovanou CAS 25 – L 101 pro vojenské letiště Praha-Kbely a modernizovaný PHA 32 – T 815 pro společnost ČEPRO.

Firma HOLÍK přivezla na ukázku několik typů čtyřvrstvých rukavic podle normy EN 659 – ochranné rukavice pro hasiče. Přednáška zástupce firmy HOLÍK byla velmi zajímavá, protože byly vysvětleny funkce a materiálové složení jednotlivých vrstev čtyřvrstvé rukavice a vše bylo ukázáno na průřezu rukavicí.

Pplk. mgr. Petr Vodička, ředitel odboru IZS HZS hl.m. Prahy, seznámil velitele se systémem povolávání dobrovolných jednotek k zásahům. S možností nasazení dobrovolných jednotek se počítá zejména ve všední dny mezi 16:00 – 24:00 a po celý víkend. Předpokládá se povolání jednotky JPO III při výjezdu jednotky HZS k požáru na území zřizovatele JPO III. Povolání jednotky JPO V se předpokládá při výjezdu dvou a více jednotek k požáru na území zřizovatele JPO V.

Cílem je zvýšit účast JSDH při požárních a zásazích a podpořit získání praktických návyků a zkušeností členů dobrovolných jednotek. Samozřejmě, v případě naléhavé potřeby může být JSDH, především kategorie JPO III, povolána k požáru nebo jinému zásahu kdekoliv v Praze ve kteroukoliv denní dobu. To může nastat například v případě vichřic nebo přívalových dešťů, kdy se počet výjezdů v Praze zvyšuje na několikanásobek normálu. Jednotky SDH v Praze jsou především velmi důležitou zálohou pro mimořádné události, jak se potvrdilo při povodních nebo akcích jako „MMF“ nebo „NATO“. Snahou HZS hl.m. Prahy je zapojit JSDH v rámci možností také do „běžné“ výjezdové činnosti.

Další náplní velitelské stáže bylo užitečné téma poskytování předlékařské první pomoci. Přednášku spojenou s promítáním instruktážní videokazety zajistili příslušníci HZS hl.m. Prahy – členové SAR týmu.

Tradičním hostem velitelského dne byl vedoucí OPIS za směnu B, pan Ivan Veselý, který s veliteli prodiskutoval problematiku povolávaní členů jednotek pomocí SMS zpráv. Obecně lze konstatovat, že tento systém, v Praze zavedený od června 2004, přináší vyšší kvalitu vyhlášení poplachu JSDH oproti předtím používaným pagerům. V diskusi byly řešeny některé drobné nedostatky a nejasnosti. Bylo dohodnuto, že při výjezdu budou SMS zprávou vyrozuměni všichni členové jednotky. Zkoušky systému probíhají každé pondělí mezi cca 18:00 – 19:00, zkušební zpráva by měla být zasílána prvním třem členům ze seznamu jednotky.

Tím byl vyčerpán 8-hodinový program velitelské stáže. Další odborná příprava, tentokrát pro strojníky, proběhne v sobotu 6. 11. 2004 od 8:00 opět na HS-5 v Praze-Strašnicích. Tématem bude obsluha a údržba základních typů požární techniky, problematika získání SPZ pro požární přívěsy a jsou připraveny přednášky zástupců Policie ČR.

Jednotky SDH by měly ve vlastním zájmu zpracovat a nejpozději na strojnické stáži 6. 11. 2004 předat vedoucímu ORV panu Lubomíru Spálenkovi následující aktualizované seznamy:

1) Seznam členů JSDH s čísly mobilních telefonů pro zasílání SMS operačním střediskem, seřazený podle důležitosti členů.

2) Seznam členů JSDH, kteří jsou zároveň příslušníky HZS hl.m. Prahy.

3) Seznam, kdo zastává funkci velitele jednotky, zástupce velitele jednotky, velitele družstva v jednotce (pro vyhotovení průkazek).

4) Počty velitelů a strojníků, kteří potřebují získat nebo prodloužit odbornou způsobilost.


Ing. Michal Brunner
Sdílet