Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Když zazní sirény

Již dva roky, každou první středu v měsíci, operační střediska hasičských záchranných sborů spouštějí sirény v celé České republice.

Občané si pomalu zvykají na tuto každoměsíční zvukovou kulisu, která v pravé poledne rozezvučí ulice a náměstí našich obcí a měst. Smyslem pravidelných zkoušek jednotného systému varování a vyrozumění je, kromě ověření funkčnosti a provozuschopnosti systému, připomínka nám všem, že zvuk sirény může znamenat nějaké nebezpečí a má za úkol nás varovat. Zkuste se zeptat třeba vašich dětí, vnoučat, zda by rozeznaly varovný signál sirény, který ohlašuje nebezpečí, od signálu, kterým se provádí pravidelné akustické zkoušky. Zda vědí, a vědět by měly, jak se zachovat v případě vzniku mimořádné události a co dělat: „Když zazní sirény…?“ Tématika ochrany člověka za mimořádných událostí je již druhým rokem povinnou výukou na školách.

Varovný kolísavý tón sirény by nás měl vyburcovat a vyvolat přirozenou reakci na možnou hrozbu: „Co se stalo a co mám udělat?“ Pokud se nacházíme v místě, kde se informaci o možném nebezpečí nedozvíme přímo z elektronických mluvících sirén či místního rozhlasu ihned po zaznění varovného signálu, musíme sami hledat zdroj informací jinde, nejčastěji na vlnách rozhlasových stanic.

Každou první středu v měsíci se však rozeznívají pouze poplachové sirény s dvouminutovým nepřerušovaným tónem všech koncových prvků varování, ať už poplachových sirén nebo místních rozhlasů.
nstržm. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet