Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovenský „Železný hasič“

Studentský hasičský trojboj „O putovní Pohár katedry požární ochrany DF TU ve Zvoleně“.

3. ročník sa uskutoční dňa 25. 11. 2004 o 9. 00 hod v priestore ŠD Bariny

Výstroj súťažiaceho :
Prilba – pre hasičský šport, rukavice, tričko, hasičský kabát, športová obuv – tenisky, tepláky.

Výstroj dodaná usporiadateľom : Izolačný dýchací prístroj – bez masky, len ako záťaž, hasičský kabát, prilba.

Organizátor: KPO DF TU vo Zvolene, OV DPO vo Zvolene, DHZ pri TU vo Zvolene,
OR HaZZ v Banskej Bystrici, OR HaZZ vo Zvolene

ČASŤ 1.
Popis disciplíny: – dĺžka dráhy 120 metrov.

disciplína 1 – Rozvinutie a zvinutie hadíc
Na štartovej čiare si súťažiaci pre odštartovaním harmonikovým spôsobom uloží hadice B a prúdnice na vytvorenie dvoch prúdov o dĺžke 40 m . Hadice a prúdnice musia mať rozpojené polospojky na šírku dlane. Po odštartovaní súťažiaci spojí hadice, pripojí prúdnice a roztiahne obidva prúdy do vzdialenosti 35 metrov od štartu. Na mieste položenia prúdnic súťažiaceho čakajú dve rozvinuté hadice C, ktoré musí zvinúť a uložiť na podložku s vyznačeným kruhom . Po uložení hadíc beží do cieľa. Za každé prekročenia určeného priemeru stočenia hadice súťažiaci obdrží 10 trestných sekúnd.

disciplína 2 – Silová disciplína
Plynule nadväzuje na časť 1. Súťažiaci uchopí hasičské kladivo, do hammer boxu – rám s rozmermi výška 90 cm, šírka 40 cm – musí udrieť celkom 50 krát – 25× hore a 25× dole. Zvuk dopadu kladiva na box = platný úder.
Položí kladivo, uchopí záťaž / 2 x bandaska – muži 10 kg, ženy 5 kg / a s ňou pokračuje cez prekážkovú dráhu dlhú 40 metrov, na jej konci položí záťaž, na úseku ďalších 20. metrov uchopí hadicu C a prúdnicu, pribehne k rozdeľovaču, vzdialenému od začiatku úseku 10 metrov, rozvinie hadicu, pripojí ju na rozdeľovač, pripojí prúdnicu
a vbehne so zapojenou prúdnicou do cieľa.
Prekážková dráha obsahuje slalom medzi 6 métami, podlezenie gymnastického koňa, prechod po gymnastickej lavičke s dĺžkou 4 metre a prelezenie švédskej debny s výškou 1 meter.ČASŤ 2.
disciplína 3– Výbeh
Nasleduje 5 minút po 1. časti. Výbeh sa uskutoční do 8 poschodia ŠD Bariny. Súťažiaci po prekročení cieľovej čiary ukončuje súťaž.

KAŽDÝ PRETEKÁR ŠTARTUJE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE.
Členstvo v DPO nie je podmienkou.
Štartovné: 50 Sk – uhrádza sa v deň súťaže
Prihlásiť sa môžeš aj v deň súťaže na KPO DF TU vo Zvolene
Kontakt: Ing. Mgr. Ivan Chromek, tel.: 045 5206826 alebo na
e-mail: chromek@vsld.tuzvo.sk .

Organizátori si vyhradzujú právo uzatvoriť štartové pole pri maximálnom počte
30 štartujúcich.

Organizačný výbor
Sdílet