Úterý 25. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Noví hasiči se mají na co těšit

Od 18. listopadu jsou v brněnském učilišti požární ochrany v provozu dva nové trenažéry pro výcvik budoucích hasičů.

Trenažér T 003 : simulace hoření a hašení velkoplošného hoření na svislých plochách, hoření a hašení plynu z poškozeného potrubí

Trenažér T 010 : simulace hoření a hašení skladu hořlavých kapalin

Oba trenažéry na sebe dispozičně bezprostředně navazují. Technologicky pak tvoří samostatné výcvikové zařízení obsluhované z jednoho dispečerského stanoviště.

Základní charakteristika a využití zařízení :
· zabezpečují realistický výcvik hašení požárů charakteristických pro sklad hořlavých kapalin, plošných požárů hořlavých plynů, potrubních rozvodů hořlavých kapalin a plynů apod. za použití speciální výstroje a výzbroje,
· umožňují provádění výcviku za použití vody a pěny,
· jsou navržena tak, aby bylo možno jednoduchým způsobem zvyšovat nebo snižovat fyzickou a psychickou úroveň výcviku podle potřeb uživatele,
· zajišťují snadný provoz a údržbu zařízení s minimálními dopady na životní prostředí,
· poskytují přiměřenou ochranu a bezpečnost účastníkům výcviku , komfort obsluze zařízení (lektorům)

Trenažéry byly předány Odborném učilišti požární ochrany v Brně, kde přispějí ke kvalitnímu praktickému výcviku, stejně jako zařízení, která zde již byla realizována dříve – simulace úniku nebezpečných kapalných a plynných látek z technologie a cisteren, simulace vzniku požáru v rozvodné skříní elektrického proudu, simulace hoření a likvidace požáru v prostorách skladu, simulace hoření a hašení tlakových láhví, simulace vzniku přeskoku ohně „FLASHOVER“, simulace záchranných prací ve stísněných podmínkách (závalu), zařízení na deformaci karoserií automobilů.

info:
ZAHAS s.r.o.
Technické oddělení
Sdílet