Sobota 29. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kam po základní škole ?

Představujeme Vám školu, která jako každý rok otevírá dva obory se zaměřením na požární ochranu.

Jako každý rok i letos otevírá Integrovaná střední škola energetická v Chomutově dva obory se zaměřením na požární ochranu.

23 – 45 – M / 003 STROJNÍK POŽÁRNÍ TECHNIKY

Charakteristika oboru

Délka přípravy: 4 roky

Studijní obor je určen pro: absolventy základních škol

Podmínky přijetí:

Úspěšné ukončení základní školy, vykonání přijímací zkoušky (test: Ma – Fy, Čj, cizí jazyk) zdravotní způsobilost

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání

Stručný popis oboru:

Výuka zaměřená na znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany, činnosti související s provozem a údržbou požární techniky a dovednosti potřebné pro údržbu silničních motorových vozidel. Absolvent je připraven na činnost středně technických pracovníků v požární ochraně zaměřené na provoz hasičských záchranných sborů. Splňuje zákonné podmínky ministerstva vnitra pro výkon povolání u HZS.23 – 51 – H / 001 ZÁMEČNÍK – požární technika

Délka přípravy: 3 roky

Studium je určeno pro: absolventy základních škol

Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška (výuční list)

Stručný popis v oboru:

Montáž, údržba a opravy strojů a zařízení se zaměřením na požární techniku profilací odborných předmětů: Požární technika, Technologie, Strojírenská technologie a Odborný výcvik. Rozvoj dovedností v kroužku požární techniky a požárního sportu.

Dosažené vzdělání: Střední odborné, součástí studia jsou svářecí a paličské kurzy

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Podrobnější informace k přijímacím zkouškám na www.issecv.cz


Pro Požáry.cz zpracoval Lukáš Vejvar
www.firerescu­e.unas.cz
Sdílet