Sobota 13. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ŽLUTÁ STUHA

Podpora přibývá.

Prohlášení

Doba, kdy jednotky požární ochrany byly přesnou kopií protagonistů filmu
Hoří, má panenko, je naštěstí definitivně v nenávratnu.Dnešní hasič se bez přehánění blíží ideální představě stoprocentního záchranáře -vzdělaný, odborně zdatný, morálně, fyzicky i psychicky na úrovni.Pravidelně je vystavován zátěži nepředvídatelných mimořádných situací, při nichž chrání celou společnost, a to jak víme, i s nasazením vlastního života.
Je tudíž naprosto ostudné a nepřípustné, aby byl zneužíván k nechutné politické kampani, plné pokroucených polopravd a bez jakékoliv možnosti obrany vláčen médii jako viník a přítěž státního rozpočtu. My, hasiči, nechceme horentní sumy na úkor ostatních poctivých občanů, nechceme a nepotřebujeme mimořádné oceňování, medaile a nabubřelou glorifikaci. Žádáme jen o slušné ocenění naší práce, chceme jít k zásahu s vědomím, že po nás nezůstanou nezabezpečené vdovy a sirotci, chceme odvést to nejlepší pro společnost, protože věříme smyslu naší práce.
A v neposlední řadě chceme slyšet pravdu ! Pravdu o nás, o naší práci, naší skutečné pozici ve společnosti zakotvenou v nezkreslené legislativě o HZS !

V Ostravě dne 30. 11. 2004 npor.Bc.Vladimír VysockýProhlášení:

My hasiči nesouhlasíme se znevažováním naší práce, například ve formě navýšení platů politiků nebo politickou kampaní proti nám. Chceme jasná pravidla odměňování zakotvené v zákonu, který by byl průchodný napříč politickým spektrem a podporován veřejností. Nechceme vysoké renty, ale spravedlivé odměňovaní a sociální jistoty pro hasiče, kteří nasazují ve službě svůj život. Vyzýváme proto politiky, aby s námi jednali a aby co neprodleně připravovali novelu zákona, který bude podporován politiky i veřejností. Na podporu tohoto názoru budeme jednotně nosit žlutou stuhu na oděvu a připínat jí vhodným způsobem na zásahové automobily. V případě souhlasu s tímto prohlášením se nebráníme podpoře široké veřejnosti.

Odborové sdružení hasičů hl.m. Prahy


Info :
Jiří Vítek 777 601 979
Martin Kavka 777 179 898


Pokud můžete tak tuto výzvu rozešlete dále.Stanovisko vedení HZS hl.m. Prahy
k prohlášení Odborového sdružení hasičů hl.m. Prahy „ŽLUTÁ STUŽKA“


Jedná se o vyjádření názoru odborové organizace HZS hl.m. Prahy. Smyslem akce je vyvolat jednání o novele Zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která by byla podporována politiky i veřejností. Ředitel HZS hl.m. Prahy pan plk. Bc. Dalibor Gosman s prohlášením svých kolegů souhlasí, snaha o vyvolání efektivní diskuse mezi zákonodárci a zástupci hasičů má jeho podporu. Je neúnosné, aby místo racionálních argumentů byli hasiči před veřejností označováni za sobecké vyžírky.
Podporu prohlášení vyjadřují příslušníci viditelným nošením žluté stužky. Z jednání mezi vedením HZS a zástupci odborů vyplynula nutnost používat označení žlutými stužkami tak, aby nebyla narušena bezpečnost hasičů při zásahu a aby nebyly poškozovány ochranné oděvy. Na zásahových automobilech stužky nebudou používány.Oznamuji, že členové OSH ÚO Teplice plně podporují Vaše prohlášení a na důkaz toho byli ostužkováni žlutými stužkami.

Předseda ZV ÚO Teplice Jiří Sehnal
Sdílet