Neděle 21. ledna 2018, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK

ŽLUTÁ STUHA

Podpora přibývá.

Prohlášení

Doba, kdy jednotky požární ochrany byly přesnou kopií protagonistů filmu
Hoří, má panenko, je naštěstí definitivně v nenávratnu.Dnešní hasič se bez přehánění blíží ideální představě stoprocentního záchranáře -vzdělaný, odborně zdatný, morálně, fyzicky i psychicky na úrovni.Pravidelně je vystavován zátěži nepředvídatelných mimořádných situací, při nichž chrání celou společnost, a to jak víme, i s nasazením vlastního života.
Je tudíž naprosto ostudné a nepřípustné, aby byl zneužíván k nechutné politické kampani, plné pokroucených polopravd a bez jakékoliv možnosti obrany vláčen médii jako viník a přítěž státního rozpočtu. My, hasiči, nechceme horentní sumy na úkor ostatních poctivých občanů, nechceme a nepotřebujeme mimořádné oceňování, medaile a nabubřelou glorifikaci. Žádáme jen o slušné ocenění naší práce, chceme jít k zásahu s vědomím, že po nás nezůstanou nezabezpečené vdovy a sirotci, chceme odvést to nejlepší pro společnost, protože věříme smyslu naší práce.
A v neposlední řadě chceme slyšet pravdu ! Pravdu o nás, o naší práci, naší skutečné pozici ve společnosti zakotvenou v nezkreslené legislativě o HZS !

V Ostravě dne 30.11.2004 npor­.Bc.Vladimír VysockýProhlášení:

My hasiči nesouhlasíme se znevažováním naší práce, například ve formě navýšení platů politiků nebo politickou kampaní proti nám. Chceme jasná pravidla odměňování zakotvené v zákonu, který by byl průchodný napříč politickým spektrem a podporován veřejností. Nechceme vysoké renty, ale spravedlivé odměňovaní a sociální jistoty pro hasiče, kteří nasazují ve službě svůj život. Vyzýváme proto politiky, aby s námi jednali a aby co neprodleně připravovali novelu zákona, který bude podporován politiky i veřejností. Na podporu tohoto názoru budeme jednotně nosit žlutou stuhu na oděvu a připínat jí vhodným způsobem na zásahové automobily. V případě souhlasu s tímto prohlášením se nebráníme podpoře široké veřejnosti.

Odborové sdružení hasičů hl.m. Prahy


Info :
Jiří Vítek 777 601 979
Martin Kavka 777 179 898


Pokud můžete tak tuto výzvu rozešlete dále.Stanovisko vedení HZS hl.m. Prahy
k prohlášení Odborového sdružení hasičů hl.m. Prahy „ŽLUTÁ STUŽKA“


Jedná se o vyjádření názoru odborové organizace HZS hl.m. Prahy. Smyslem akce je vyvolat jednání o novele Zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která by byla podporována politiky i veřejností. Ředitel HZS hl.m. Prahy pan plk. Bc. Dalibor Gosman s prohlášením svých kolegů souhlasí, snaha o vyvolání efektivní diskuse mezi zákonodárci a zástupci hasičů má jeho podporu. Je neúnosné, aby místo racionálních argumentů byli hasiči před veřejností označováni za sobecké vyžírky.
Podporu prohlášení vyjadřují příslušníci viditelným nošením žluté stužky. Z jednání mezi vedením HZS a zástupci odborů vyplynula nutnost používat označení žlutými stužkami tak, aby nebyla narušena bezpečnost hasičů při zásahu a aby nebyly poškozovány ochranné oděvy. Na zásahových automobilech stužky nebudou používány.Oznamuji, že členové OSH ÚO Teplice plně podporují Vaše prohlášení a na důkaz toho byli ostužkováni žlutými stužkami.

Předseda ZV ÚO Teplice Jiří Sehnal
Sdílet
Banner MEVA OK