Pondělí 24. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiče si zavolají i neslyšící

Od půli prosince nabídne HZS Plzeňského kraje ve spolupráci s Plzeňskou unií neslyšících novou službu pro neslyšící a nedoslýchavé občany

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje je po zkušebním provozu připraven na příjem tísňových SMS zpráv od hendikepovaných osob, především neslyšících a nedoslýchavých. Zkušební provoz se skupinou asi 20 osob, která odesílala zkušební SMS s místem a charakterem události proběhl na přelomu listopadu a prosince a obešel se bez komplikací. V průběhu zkušebního provozu došlo už i ke dvěma skutečným oznámením. V jednom případě se jednalo o vykradený sklep a událost byla předána Policii ČR a ve druhém o prasklé vodovodní potrubí a na místo byli vysláni hasiči. Spuštění ostrého provozu se předpokládá v polovině prosince letošního roku. Systém příjmu tísňové SMS je začleněn do aplikace pro operační řízení, tedy pracoviště operačního řízení HZS Plzeňského kraje. Na projektu s HZS Plzeňského kraje spolupracovala Plzeňská unie neslyšících, která zpracovala seznam hendikepovaných osob s bydlištěm na území Plzeňského kraje. Seznam obsahuje jméno, příjmení, telefonní kontakt a adresu bydliště. Tyto údaje budou zapsány do databáze HZS a k těmto datům bude mít přístup pouze správce dat. Osoby uvedené v seznamu pak obdrží telefonní číslo (mobilní bránu) určené pro příjem SMS zpráv u HZS Plzeňského kraje. Toto číslo je neveřejné. Hendikepovaná osoba pak v případě potřeby pošle na toto číslo tísňovou zprávu SMS. Dosud měli neslyšící a nedoslýchaví možnost o pomoc požádat pomocí faxu, když měli k dispozici faxovou linku na Městskou polici Plzeň a Policii ČR. Výhodou nové služby proti faxu je to, že tísňovou SMS zprávu je možno odeslat z jakéhokoli místa.
Sluchově postižení, zejména neslyšící populace, přichází do života nepřipravena a bez dobré znalosti komunikace v Českém rozhlase. Komunikační bariéra způsobuje sluchově postiženým, ohluchlým a zejména neslyšícím obtíže při řešení i nejběžnějších životních situací, které normální gramotný a zdravý člověk lehce zvládne během chvilky na úřadě, v obchodě nebo při běžném telefonování. Většina slyšících si tak ani neuvědomuje, jak omezený přístup k informacím sluchově postižení mají. Pro naprostou většinu sluchově postižených jsou informace z tisku, rozhlasu a televize, ale i z propagačních a reklamních letáků neupotřebitelné. A z toho plynou i velké obavy z komunikačních bariér při účasti na kulturním, vzdělávacím a společenském dění. A právě tyto skutečnosti jsou důvodem toho proč nová služba je zaváděna.
Prezentace nové služby pro členy Plzeňské unie neslyšících se uskuteční 13. prosince 2004 od 16.00 hodin v sídle unie v Tomanově ulici č.p. 3 v Plzni. Přednášejícím bude kpt. Bc. František Špaček , vedoucí informačního a operačního střediska HZS Plzeňského kraje. Jeho výklad bude překládán do znakové řeči. Akce je určena i pro novináře.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet