Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Otevřený dopis

Otevřený dopis České asociace hasičských důstojníků předsedovi KDU-ČSL Ing Kalouskovi.

Vážený pane předsedo,

Na sněmu ČAHD dne 26. 11. 2004 byla mj. přečtena odpověď na náš dopis. Současně jsme byli informováni o výsledku jednání Poslanecké sněmovny. Výsledkem bylo prohlášení účastníků 9. sněmu ČAHD. Mnohem bouřlivější však byla reakce na Vaše výroky uvedené v novinách „Olomoucký den“ ze dne 15.října 2004, pod názvem „ČSSD dala dárek esenbákům“. Pravda, nejsme esenbáci ale hasiči, nicméně Vaše aktivity měly dopad i na nás“ a obáváme se, že Váš názor na potlačení „odchodného a výslužného“ budete uplatňovat u všech složek. Vaše vysvětlení je pro nás naprosto nepřijatelné z těchto důvodů:

1.Hasiči pomáhají lidem v nouzi za každého režimu a určitě ne z lásky k vládě nebo parlamentu. To ostatně platí stále.

2.Příslušníci, kteří mají odslouženo více než 20 let, byli v minulosti maximálně exponováni účinky požárů, protože nebyli vybaveni dýchacími přístroji, ochrannými obleky a dalšími prostředky osobní ochrany. To se bezesporu podepsalo na jejich zdraví. Mnozí museli ze zdravotních důvodů od Sboru odejít za nedůstojných podmínek. Ti, kteří vydrželi ve službě, pochopitelně čekali na účinnost nového zákona, aby mohli odejít za podmínek alespoň srovnatelných s vojáky. Netýká se to jen hasičů, kteří jsou momentálně v jednotkách. Prožili to mnozí, kteří jsou nyní zařazeni na funkcích mimo jednotky.

3.U hasičských sborů jen těžko najdete funkce, kam by se dali přesunout příslušníci se zdravotními potížemi, jak je to možné u ostatních složek s příslušníky ve služebním poměru.


Na závěr bych chtěl upozornit, že příslušníci HZS ČR ještě stále vykonávají mnohé aktivity dobrovolně, ze svého volna a bez nároků na odměnu. Jde zejména o vzdělávání dětí, propagační a sportovní akce, ale i speciální výcviky např. vodní záchranářství, lezci… Nezbývá mi, než Vám hluboce poděkovat za výraznou motivaci příslušníků do budoucna.

Máme zato, že profesionální hasiči zdaleka nepodporovali minulý režim tak jako ČSL v „Národní frontě“. Tato jedovatost by Vám měla nechat prožít pocity, které jsme měli po přečtení Vašeho článku.

Profesionální hasiči jsou Vaší argumentací hluboce pobouřeni. Proto Vás žádám o omluvu.

s pozdravem bližnímu ku pomociPrezident ČAHD

Jiří Horáček
Sdílet